Біохімічний склад, безпечність та якість органічного меду

Ключові слова: органічний мед, біохімічний склад, безпечність, якість, органічне виробництво, стандарт

Анотація

Аналіз сучасного стану виробництва меду в Україні підтверджує його важливе значення на світовому ринку, особливо в Європі. Успіх українських бджолярів визначається не лише розширенням обсягів експо-рту, але і виробництвом безпечного та високоякісного меду, включаючи органічний, що надає конкурентну перевагу на міжнародному ринку. Органічне сільське господарство в Україні прогресує, і спостерігається збільшення обсягів виробництва органічних продуктів. Протягом останніх років уведено законодавчі норми та стандарти для регулювання органічного виробництва, що сприяє його активному розвитку. Метою дослі-джень було охарактеризувати біохімічні показники та безпечність і якість органічного меду різного ботані-чного походження. Для проведення досліджень були відібрані зразки органічного меду різного ботанічного походження та визначені такі показники: органолептичні (колір, аромат, смак, консистенцію, ознаки бро-діння, кристалізацію), біохімічні (водність, діастазна активність, кислотність, вміст гідроксиметилфурфу-ролу, проліну) токсикологічні (вміст токсичних елементів, пестицидів, радіонуклідів) та пилковий аналіз. Для визначення вмісту пилку конкретного виду медоносної рослини проводили аналіз морфології пилкових зерен, встановлювали їх ботанічне походження та визначали відсоткове співвідношення. У результаті про-ведення пилкового аналізу було з’ясовано, що за походженням мед був монофлорний квітковий (47 % пилку гречки (Fagopyrum esculentum) та поліфлорний квітковий (пилкові зерна кількох видів лугового різнотрав’я). Вміст вологи відповідав вимогам національного стандарту та Наказу. Масова частка відновлювальних цук-рів становила в середньому 78,4 % для гречаного меду і 81,3 – для поліфлорного лугового. Діастазне число гречаного меду перевищує аналогічний показник поліфлорного меду в 1,5 раза (р≤0,05). Вміст проліну у поліфлорному меді був у 1,3 раза меншим за цей показник у гречаному (р≤0,05). Результати якісної реакції на наявність паді вказали на її відсутність як у меді гречаному, так і поліфлорному. Кислотність поліфлор-ного меду була у 1,3 раза вищою за показники гречаного (р≤0,05). Під час аналізу вмісту гідроксиметилфур-фуролу виявлено його збільшення у пробах поліфлорного меду (р≤0,05). Всі зразки відповідають встанов-леним вимогам національного стандарту, Наказу та європейських нормативів. Відповідність показників без-печності меду гарантує, що продукт відповідає встановленим стандартам і не містить шкідливих речовин чи мікроорганізмів, що можуть впливати на здоров’я споживача. Цей аспект має вирішальне значення для збе-реження довіри споживачів до меду як безпечного та якісного продукту харчування. Вимоги до безпечності включають контроль виробничих процесів і зберігання меду, а також дотримання норм і стандартів, спря-мованих на захист здоров’я споживачів. Результати досліджень свідчать про відсутність пестицидів, важких металів та радіонуклідів у меді.

Опубліковано
2024-03-29
Як цитувати
Фурман, С. В., Лісогурська, Д. В., Лісогурська, О. В., Адамчук, Л. О., & Войналович, М. В. (2024). Біохімічний склад, безпечність та якість органічного меду. Scientific Progress & Innovations, 27(1), 199-203. https://doi.org/10.31210/spi2024.27.01.34
Розділ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА