Ліпідний профіль сироватки крові курей в умовах тривалого впливу змінного імпульсного електромагнітного поля наднизької частоти

Ключові слова: змінне імпульсне електромагнітне поле наднизької частоти, сироватка крові, ліпідний профіль, кури кросу Тетра Х

Анотація

Доведено, що електромагнітні поля (ЕМП) різної інтенсивності мають різноманітний вплив на живі організми – від лікувального ефекту до появи різноманітних функціональних порушень. Різновекторний вплив ЕМП на організм залежить зокрема від тривалості їхнього впливу, частоти, інтенсивності та інших факторів. Метою цієї роботи було дослідити тривалий безперервний вплив надзвичайно низькочастотного змінного імпульсного електромагнітного поля слабкої інтенсивності на показники ліпідного обміну у курей. Курей кросу Тетра Х 150-добового віку опромінювали ЗІЕМП ННЧ на частоті 8 Гц щодоби по 30 хвилин упродовж 174-х днів. Режим опромінення 1 і 2 дослідної груп був безперервним, а у 3 і 4 – чергувався з тижневими перервами. В 1 дослідній групі птахів годували згідно з основним раціоном з підвищеним на 10−15 % вмістом протеїну, а у 2 ‒ з пониженим на 10−15 % вмістом протеїну. В контрольній групі неопромінених птахів в раціоні вміст протеїну відповідав загальноприйнятим нормам. Результати проведеного експерименту свідчать, що обрані режими опромінення ЗІЕМП ННЧ мають вплив на ліпідний обмін в організмі курей кросу Тетра Х. На 112-ту добу досліду незалежно від використаних режимів опромінення курей ЗІЕМП ННЧ і рівня протеїну в раціоні в сироватці крові дослідних груп порівняно з контролем виявлено зростання рівня вільних триацилгліцеролів в 1,56‒2,76 рази; рівня холестеролу – 1,04‒1,39 рази; ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ) – 1,24‒1,84 рази і зменшення індексу атерогенності – в 1,41‒1,73 рази, що прогнозовано впливає позитивно на їх здоров’я і продуктивні якості. До того ж у разі більш тривалого опромінення курей ЗІЕМП ННЧ рівень триацилгліцеролів у сироватці крові дослідних груп курей істотно не відрізнявся від показників неопромінених птахів (контрольної групи). Також на 174-ту добу опромінення ЗІЕМП ННЧ рівень холестеролу в сироватці крові дослідних курей залишався високим і перевищував контроль залежно від групи в 1,04‒1,27 рази. Проте підвищення цього показника відбулось переважно через ліпопротеїди низької густини (ЛПНГ) і ліпопротеїди дуже низької густини (ЛПДНГ), і відповідно до росту індексу атерогенності, отже, до порушення ліпідного обміну в організмі дослідних курей. Загалом шляхом підбору різних режимів опромінення ЗІЕМП ННЧ за умови різної забезпеченості раціонів протеїном можна впливати на показники ліпідного обміну курей кросу Тетра Х.

Опубліковано
2024-03-29
Як цитувати
Просяний, С. Б., & Горюк, Ю. В. (2024). Ліпідний профіль сироватки крові курей в умовах тривалого впливу змінного імпульсного електромагнітного поля наднизької частоти. Scientific Progress & Innovations, 27(1), 188-192. https://doi.org/10.31210/spi2024.27.01.32
Розділ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА