Оцінка молодняку свиней різних генотипів за селекційними індексами та показниками росту

  • Т. В. Сухно Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-9084-8878
Ключові слова: свині, годівля, ген рецептора меланокортину 4, товщина шпику, середньодобовий приріст, інтенсивність формування, напруга росту

Анотація

У статті досліджено вплив взаємодії генотипу за ДНК-маркером гену меланокортину 4 та рівня годівлі молодняку свиней на його ріст та розвиток. Мета роботи полягає у визначенні племінної цінності молодняку свиней з різними генотипами за ДНК-маркером гену рецептора меланокортина 4 за різних типів годівлі. Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання: проведено типування ремонтних свинок за маркером MC4R; досліджено показники віку досягнення живої маси 100 кг, середньодобових приростів, відносних приростів та товщини шпику на рівні 6-7 грудного хребця, проведено оцінку піддослідного молодняку свиней за використання селекційних індексів та розраховано показники інтенсивності формування, індекси напруги та рівномірності росту. Для генетичних досліджень було відібрано 50 зразків крові від свиней F1 двопородного поєднання (Велика біла × Ландрас), свині дослідних груп з підвищеним рівнем годівлі отримували в добовому раціоні на 10 % більше енергії та на 12 % більше сирого протеїну. Було встановлено що фактор годівлі достовірно впливає на вік досягнення піддослідними свинями живої маси 100 кг (F=7,04; p=0,011). На середньодобові прирости піддослідних тварин в період вирощування з 2 до 6 місяців було встановлено достовірний вплив як фактору годівлі (F=11,97; p=0,001) так і взаємодії двох організованих факторів: генотипу та годівлі (F=7,96; p=0,007). За селекційним індексом Березовського зафіксовано достовірний вплив як кожного досліджуваного фактора окремо (годівля – F=5,80, p=0,02; генотип – F=12,85, p=0,001) так і їх взаємодії (F=8,56, p=0,005). На селекційний індекс Тайлера було встановлено достовірний вплив генотипу піддослідних свиней (F=22,31, p<0,001). При чому найкращі результати були зафіксовані у групі свиней з генотипом GG, що отримували підвищений раціон. Перевага їх над аналогами з генотипом GA склала 6,6 одиниць, або 4,34 % (p=0,015), а над свинями з генотипом GA, що отримували обмежений раціон – 9,2 одиниці, або 6,12 % (p=0,001). Було встановлено, що на середньодобові прирости ремонтного молодняку у віці з 2 до 6 місяців достовірно впливає взаємодія генетичних факторів з рівнем годівлі (F=7,96; p=0,007), що вказує на доцільність коригування раціонів в залежності від генотипу за ДНК-маркером MC4R c.1426 G>A SNP. Індекси напруги та рівномірності росту були найнижчими у групі свиней з генотипом MC4R GA при нормованій годівлі. Дана група також відрізнялась найнижчими середньодобовими приростами та гіршими значеннями селекційних індексів, що може вказувати на доцільність використання показників напруги та рівномірності росту для попереднього відбору кращих тварин на етапі раннього онтогенезу.

Опубліковано
2024-03-29
Як цитувати
Сухно, Т. В. (2024). Оцінка молодняку свиней різних генотипів за селекційними індексами та показниками росту. Scientific Progress & Innovations, 27(1), 95-100. https://doi.org/10.31210/spi2024.27.01.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО