Вплив кормової добавки «ЕнзАктив Мікс» на гематологічний та біохімічний профілі поросят раннього віку

Ключові слова: поросята, кормова добавка, «ЕнзАктив Мікс», гематологічні й біохімічні показники

Анотація

Для визначення впливу кормової добавки «ЕнзАктив Мікс» на свинокомплексі ТОВ «Барком» за принципом аналогів було сформовано дві групи поросят: контрольну (n=116) та дослідну (n=114). Тварини утримувались в одному боксі, в однакових умовах. Поросятам з 5-ї доби життя згодовували престартерний комбікорм у розсипному вигляді. Для дослідної групи у комбікорм додатково вводили кормову добавку «ЕнзАктив Мікс» (ТОВ «Ензим», Україна) у кількості 0,5 кг/т готового корму. Тривалість досліду – 28 діб від народження і до відлучення. Матеріалом для дослідження була кров тварин від контрольної та дослідної груп, яку відбирали з краніальної порожнистої вени поросят-сисунів на 5-ту, 14-ту та 28-му добу. Кров досліджували на гематологічні та біохімічні показники. Результати біохімічних досліджень крові дослідних поросят, отриманих від свиноматок, яких годували кормовою добавкою «ЕнзАктив Мікс», вказували на вірогідне збільшення на 28-ій добі життя вмісту альбумінів на 47,61 % (p<0,01) порівняно із тваринами контрольної групи. У тварин дослідної групи відзначені суттєвіші зміни, зокрема у крові поросят 14-добового віку вміст калію був вірогідно більшим на 16,50 % (p<0,05), ніж значення у тварин контрольної групи. Рівень неорганічного фосфору у дослідній групі дещо знижувався на 14-ту добу життя поросят, але порівняно з контрольною групою він мав дещо вищий рівень. За результатами гематологічних досліджень у крові поросят дослідної групи загальна кількість еритроцитів була більшою на 28-му добу життя на 6,1 %, ніж у тварин контрольної групи. Аналогічні зміни виявлено щодо вмісту гемоглобіну у крові та вмісту гемоглобіну в еритроциті упродовж усього підсисного періоду. У крові поросят 28-ми добового віку спостерігали тенденцію до збільшення цих показників на 10,33 % порівняно з контрольною групою тварин. Проведені дослідження показали, що загальна кількість лейкоцитів у крові поросят дослідної групи впродовж усього підсисного періоду характеризувалася поетапним збільшенням. Окрім цього, у поросят 5-ти добового віку кількість лейкоцитів була вірогідно більшою на 46,74 % (p<0,05), також зростання спостерігали на 14-ту та 28-му добу на 35,81 % та 6,82 % відповідно. Виявлено зростання живої маси поросят у дослідній групі від народження і до п’ятої доби після народження на 7,77 % відносно контрольної. Вірогідно статистичне зростання живої маси поросят у дослідній групі на 14-ту добу становило 13,72 % (p<0,05), а на 28-му добу життя 8,40 % (p<0,01) відповідно. Середньодобові прирости контрольних та дослідних груп за період дослідження спостерігали на рівні 210 г та 230 г відповідно, що є статистично вірогідним на 9,53 % (p<0,01). Поросята дослідної групи спожили престартерного корму на 1,89 % більше відносно контрольної групи.

Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Прудиус, Т. Я. (2023). Вплив кормової добавки «ЕнзАктив Мікс» на гематологічний та біохімічний профілі поросят раннього віку. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 110-114. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.19
Розділ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА