Формування врожайності зерна амаранту залежно від строків сівби в умовах Західного Лісостепу України

Ключові слова: амарант, строки сівби, польова схожість, виживаність, структура врожаю, урожайність

Анотація

Амарант ‒ древня псевдозлакова культура, потенціал якої поки що не реалізований. Можна сказати, що наразі амарант відкривають «заново». Він широко використовується в харчовій, фармацевтичній, косметичній промисловості. Амарант – нішова культура в Україні з невеликими посівними площами. Загалом посіви зосереджені на Сході та Півдні. Строки сівби для амаранту є важливим технологічним чинником реалізації рівня продуктивності, що впливає на своєчасне одержання сходів і тривалість вегетаційного періоду, особливо при вирощуванні його на насіння. Польові дослідження проводили в умовах Західного Лісостепу на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського національного університету природокористування на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті. Гідротермічні умови в роки досліджень дещо відрізнялися від середніх багаторічних даних, але, загалом, були сприятливі для вирощування амаранту. Загальна площа ділянки становила 30 м2, облікова – 20 м2. Дослідження проводили у трьох повтореннях. Норма висіву насіння становила 0,4 млн/га при нормі мінеральних добрив N160P60K120. У дослідженнях використовували середньостиглий сорт Лєра (A. hypochondriacus), вміст білка в насінні 20,6 %, олії – 7,0 %, урожайність насіння до 22 ц/га. Амарант відноситься до теплолюбних рослин. Для одержання дружних сходів ґрунт має прогрітися до 8–10 °С. Дослідження свідчать, що лише за умови сівби в оптимальні строки рослини можуть повністю використати всі необхідні чинники для свого росту і розвитку та формування найвищої врожайності. Польова схожість (76 %), густота рослин (30 шт./м2) у фазі сходів, виживання рослин за вегетацію (88–90 %) та густота рослин перед збиранням (26–27 шт./м2) були найвищі за умови сівби у літні місяці. Маса насіння з рослини (21 г), від якої насамперед залежав рівень урожайності, була найбільшою за умови сівби 30 квітня. Оптимальні строки сівби амаранту сорту Лєра в умовах Західного Лісостепу України припадають на 30 квітня. Допустимі строки перебувають в діапазоні від 15 квітня до 15 травня.

Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Тирусь, М. Л. (2023). Формування врожайності зерна амаранту залежно від строків сівби в умовах Західного Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 71-76. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО