Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу

  • В. В. Гангур Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-5619-492X
  • О. І. Лень Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН України, м. Полтава https://orcid.org/0000-0003-1498-8315
  • В. В. Оніпко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-2260-971X
  • М. В. Гангур Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0009-0000-5596-1165
  • Х. В. Миколенко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
Ключові слова: ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.), полицевий обробіток, безполицевий обробіток, глибина обробітку, забур’яненість, урожайність

Анотація

Ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.), входить до складу найбільш важливих зернофуражних та продовольчих культур. Дослідження, проведені на Полтавській ДСГДС імені М. І. Вавилова впродовж 2022–2023 рр., виявили, що на початок фази кущення рослин ячменю ярого найменшу кількість сходів бур’янів у посівах спостерігали за умови вирощування культури на фоні полицевого обробітку ґрунту. У разі проведення безполицевого обробітку спостерігається збільшення рясності небажаної рослинності у посівах культури на 22,3–28,0 шт./м2 або 51,0–64,1 % порівняно з оранкою. На час збирання ячменю ярого відзначено зворотну тенденцію, яка свідчить про зменшення рівня забур’яненості посівів на варіантах плоскорізного і чизельного обробітку ґрунту на 48,8–64,3 % відносно оранки. Згідно з одержаними експериментальними даними виявлено, що маса рослин бур’янів у повітряно-сухому стані як у фазу кущення, так і перед збиранням найбільшою була на фоні оранки. На варіантах безполицевого обробітку ґрунту як агрегатом ЧГ-40, так і ГРС-2 відзначено зменшення маси бур’янів, відповідно на 15,2–45,3 і 4,8–62,7 % та 26,8–45,3 і 21,4–57,8 % порівняно із оранкою. У структурі біологічних груп бур’янів, за варіантами основного обробітку ґрунту домінували малорічні види, частка яких варіювала в межах від 88,1 до 97,3 %. Серед варіантів обробітку ґрунту кращі умови для росту і розвитку ячменю формувалися на фоні чизельного обробітку ґрунту, де урожайність була максимальною 5,15 т/га. За умови плоскорізного обробітку і оранки врожайність зерна ячменю ярого поступалася чизелюванню, відповідно на 0,16 і 0,28 т/га. Результати досліджень свідчать, що збільшення глибини обробітку з 14–16 см до 22–25 см істотно не позначилося на зміні урожайності культури. Тобто можна вважати рівнозначним вплив різної глибини розпушування на врожайність ячменю ярого.

Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Гангур, В. В., Лень, О. І., Оніпко, В. В., Гангур, М. В., & Миколенко, Х. В. (2023). Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 41-46. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>