Патоморфологічні зміни легень Червоновухих прісноводних черепах (Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)) при пневмонії та печінки за парентерального введення цефтіфуру

  • В. І. Чулюк Львівський національний університет ветеринарної медицини ти біотехнологій імені С. З Ґжицього м. Львів https://orcid.org/0000-0002-3082-7215
  • Р. С. Данкович Львівський національний університет ветеринарної медицини ти біотехнологій імені С. З Ґжицього м. Львів https://orcid.org/0000-0003-3254-0506
Ключові слова: Червоновуха прісноводна черепаха, рептилії, гетерофільна пневмонія, цефтіфур, печінка

Анотація

У рептилій досить часто трапляється пневмонія, при лікуванні якої широко використовують антибіотики, у тому числі цефалоспорини. Метою та завданням роботи було дослідження патоморфології гетерофільної пневмонії Червоновухих прісноводних черепах (Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)), а також вивчення патоморфологічних змін, які розвиваються в печінці черепах при парентеральному введенні цефтіфуру. У черепах 1 дослідної група (n=3) реєстрували розвиток гетерофільної пневмонії. Червоновухим прісноводним черепахам 2-гої дослідної групи (n=3) щоденно внутрішньом'язово вводили 2,2 мг/кг цефтіфуру. Матеріал для гістологічного та ультраструктурного дослідження відбирали на 14 добу досліду. Гістологічні зрізи виготовляли за допомогою санного мікротома та мікротома-кріостата, фарбували гематоксиліном та еозином, суданом ІІІ. Електронномікроскопічне дослідження проводили за допомогою електронного мікро-скопа ПЭМ-100-01. У результаті проведеного дослідження встановлено, що в Червоновухих прісноводних черепах за розвитку гетерофільної пневмонії відзначається нагромадження в просвіті фовеол ексудату, який містить значну кількість гетерофілів, еритроцитів, макрофагів, елементів плазми крові. Встановлено, що за парентерального введення терапевтичних доз цефтіфуру в печінці розвивається гіперемія венозних судин різного калібру, дистрофічні зміни гепатоцитів, а також некротичні зміни поодиноких клітин паренхіми печінки, встановлено зменшення вмісту нейтральних жирів у цитоплазмі гепатоцитів, а також відзначається зниження щільності меланокрофагальних комплексів. За проведення трансмісійної електронної мікроскопії печінки виявили розширення канальців гранулярної ендоплазматичної сітки гепатоцитів, набухання мітохондрій, деструкцію їх крист, зменшення вмісту гранул глікогену в цитоплазмі гепатоцитів. Таким чином встановлено, що за гетерофільної пневмонії в Червоновухих прісноводних черепах окрім нагромадженя в респіраторних ділянках легень ексудату, який містить значну кількість гетерофілів також реєструється виражена судинна реакція. За введення терапевтичних доз цефтіфуру в печінці розвиваються альтеративні зміни гепатоцитів, а в судинній системі печінки виникають дисциркуляторні зміни.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Чулюк, В. І., & Данкович, Р. С. (2023). Патоморфологічні зміни легень Червоновухих прісноводних черепах (Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)) при пневмонії та печінки за парентерального введення цефтіфуру. Scientific Progress & Innovations, 26(2), 110-115. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.19
Розділ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА