Показники м’яса курчат-бройлерів за згодовування їм комбікорму із вмістом біомаси вермикультури

Ключові слова: вміст білка, вміст жиру, хімічний склад, зола, глікоген, Tetraсhimena piriformis

Анотація

Хімічний склад біомаси вермикультури створює передумови єфективного використання її у раціонах птиці. Вирощування вермикультури не потребує застосування дорогокоштуючих складових субстрату. Основними компонентами є ферментований гній тварин та послід птиці. Невивченим питанням є встанов-лення ефективності використання біомаси вермикультури вирощеної на субстраті із вмістом посліду ферментованого за участі біодеструкторів у складі комбікормів курчат-бройлерів. Метою наших експериментів було встановити вплив різних доз біомаси вермикультури отриманої на субстраті із ферментованим за дії біодеструкторів послідом у складі комбікормів на хімічні показники, токсичність та біологічну цінність м’яса курчат-бройлерів. Для експериментів у курчат-бройлерів, які досягли 6 тижневого віку і споживали різні дози біомаси черв’яків у складі комбікормів відбирали проби стегнових і грудних м’язів. Курчата І-ІІІ дослідних груп споживали комбікорми із вмістом 1,5–4,5 % біомаси вермикультури. Бройлери із контрольної групи споживали комбікорм без добавок черв’яків. У м’язах птиці досліджували уміст золи, вологи, сухої речовини, білка, жиру та глікогену. Крім того, вивчали наявність у м’язовій тканині токсичних сполук і її біологічну цінність. Під час дослідження хімічного складу м’язової тканини курчат-бройлерів доведено, що за споживання птицею комбікорму із вмістом 3,0 та 4,5 % біомаси вермикультури масова частка вологи знижується, відповідно, на 1,1 та 1,2 % відносно контролю. Вміст у комбікормі 3,0 та 4,5 % черв’яків призводить до тенденції щодо збільшення у м’ясі курчат-бройлерів загального білка та глікогену. Згодовування курчатам-бройлерам у складі комбікормів біомаси вермикультури від 1,5 до 4,5 % не призводить до накопичення у їх м’язовій тканині хімічних, біологічних речовин або сполук, які проявляють токсичний вплив на культуру Tetraсhimena piriformis. За нарощуванням кількості клітин Tetraсhimena piriformis доведено, що м’ясо курчат-бройлерів вирощених на кормах із вмістом 3,0–4,5 % біомаси вермикультури має більшу біологічну цінність на 10,9–12,7 % відносно птиці, якій згодовували комбікорми без вмісту черв’яків.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Осіпенко, І. С., Мерзлов, С. В., Поліщук, А. А., & Мерзлова, Г. В. (2023). Показники м’яса курчат-бройлерів за згодовування їм комбікорму із вмістом біомаси вермикультури. Scientific Progress & Innovations, 26(2), 79-83. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО