Енергоефективність виробництва продукції скотарства невеликого підприємства у межах системи параметрів і нормативів технологічних та технічних рішень

  • В. А. Марченко Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-9739-4987
  • О. К. Трішин Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-3906-6547
  • Є. І. Чигринов Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-7707-8269
  • С. Є. Дроздов Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-1255-1937
  • В. С. Петраш Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-9114-6117
  • А. В. Ткачов Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-6325-4724
  • В. В. Пономарьова Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-2835-4938
Ключові слова: енерговитрати, молоко, параметри технології, продуктивність, якість продукції

Анотація

Наведено дані сучасного стану розвитку скотарства різних типів господарств у ретроспективі з 1990 року і по теперішній час. Представлені поголів’я корів, середній річний удій молока від однієї корови, валове виробництво молока в цілому і по категоріях виробників. На основі проведеного моніторингу і аналізу виробничо–організаційних показників понад 50 господарств, у тому числі малих (до 10 корів) визначені головні елементи, якими вони характеризуються. Відповідно цьому розкрито варіант технології прив’язного утримання корів з елементами організації виробництва у межах параметрів. Показані умови заготівлі, вико-ристання кормових культур, необхідна кількість кормів для забезпечення заданої продуктивності техно- логічних груп. Визначений розмір фуражного фонду ферми в цілому з урахуванням страхового запасу. Також представлено систему для упорядкування структури посівних площ кормових культур, що дає змогу більш ефективно використовувати земельні ресурси. Проведені оцінка і моделювання енергоефективності виробництва на прикладі пілотного проекту на 20 корів з річною продуктивністю від 7000 кг до 9000 кг молока на голову. Обчислена структура енерговмісту продукції за видами - молоко, жива маса вибракуваних тварин, приріст тварин, що вирощуються, отриманого приплоду. Ураховані енерговміст екскрементів і під-стилки. Розраховано, що найбільша частка в структурі енерговмісту продукції, придатної для харчування належить енерговмісту виробленого молока – 86,8–89,4 %., і оскільки воно є найбільш впливовим чинником на коефіцієнти енергетичної ефективності основної і загальної продукції визначені функціональні залежності енерговмісту продукції від жиру в молоці та взаємозв’язок коефіцієнтів енерговмісту продукції і жиру молока. Розраховано вплив зміни якісних (вгодованість вибракуваної худоби і тварин, від яких отри-мують приріст) показників інших видів продукції на енерговитрати виробництва. Установлені функціона-льні залежності дають змогу формувати ключові елементи взаємозв’язків системи виробництва продукції скотарства з урахуванням особливостей конкретної системи параметрів, визначати енергоефективність технологічних процесів і ефективно впливати на використання усіх видів ресурсів.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Марченко, В. А., Трішин, О. К., Чигринов, Є. І., Дроздов, С. Є., Петраш, В. С., Ткачов, А. В., & Пономарьова, В. В. (2023). Енергоефективність виробництва продукції скотарства невеликого підприємства у межах системи параметрів і нормативів технологічних та технічних рішень. Scientific Progress & Innovations, 26(2), 72-78. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають