Особливості технології вирощування нових сортів картоплі на Поліссі України

Ключові слова: сорти картоплі, мінеральні і хелатні добрива, обробка бульб при садінні, позакореневе живлення, урожайність, насіннєва фракція

Анотація

В Інституті картоплярства НААН України у 2018–2020 роках вивчався вплив різних норм застосування мінеральних добрив у поєднанні з хелатними добривами на урожайність, біометричні показники картоплі і споживні властивості бульб. Хелатні добрива застосовувалися для обробки бульб при садінні та позакореневому підживлення нових сортів картоплі на Поліссі України. Метою досліджень є розробка елементів технології вирощування нових сортів картоплі для найкращої реалізації генетичного потенціалу. Методи дослідження – польовий, вимірювальний, статистичний. Ранньостиглий сорт Слаута та середньо-стиглий сорт Гурман позитивно реагували на застосування добрив, норми та способи їх внесення. Сорт Гурман порівняно із сортом Слаута мав кращу стеблоутворюючу здатність бульб. У середньому за 2018–2010 роки використання хелатних добрив разом з нітроамофоскою збільшило урожайність у сорту Слаута до 10,2 т/га, а сорту Гурман до 6,9 т/га порівняно з контролем. Впродовж 2018–2020 років у структурі урожаю переважав відсоток насіннєвої фракції. Найбільшу кількість насіннєвих бульб у сорту Слаута забезпечив шостий варіант, на якому було отримано 313,6 тис.шт/га загальною масою 16,8 т/га з коефіцієнтом розмноження 4,7. Також виділився п’ятий варіант, на якому кількість бульб становила 292,4 тис.шт/га загальною масою 14,1 т/га з коефіцієнтом розмноження 4,4. Кількість насіннєвих бульб у сорту Гурман коливалася у межах від 182,7 до 419,4 тис.шт/га. Маса бульб у шостому варіанті становила 16,6 т/га з коефіцієнтом розмноження 6,4. Отже, найбільший вихід насіннєвих бульб було отримано на варіантах, де застосовувались халатні добрива і при садінні картоплі вносилася нітроамофоска. У сорту Слаута найменший відсоток пошкоджених бульб ґрунтовими шкідниками встановлено на шостому варіанті, де вносилися мінеральні добрива N60P60K90 урозкид + обробка бульб при садінні + обробіток рослин по вегетації. У сорту Гурман найменший відсоток пошкоджених бульб ґрунтовими шкідниками встановлено на четвертому варіанті, де оброблялися бульби при садінні та проводилося позакореневе підживлення картоплі. Сорт Гурман характеризується кращими показниками придатності до переробки на картопле- продукти.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Купріянова, Т. М., Антонець, М. О., & Антонець, О. А. (2023). Особливості технології вирощування нових сортів картоплі на Поліссі України. Scientific Progress & Innovations, 26(2), 27-33. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО