Біометричні показники та структура врожаю проса залежно від умов вирощування

Ключові слова: просо, сорт, спосіб сівби, попередник, суцвіття, висота, структура врожаю

Анотація

У статті проаналізовані біометричні показники та структура врожаю сортів проса в залежності від умов вирощування. Мета дослідження полягає у визначенні впливу умов вирощування на біометричні показники та структуру врожаю проса. Лісостепова зона характеризується найбільш оптимальними умовами для виро-щування пожнивного проса. Через зміну клімату збільшується кількість теплих днів, тому вирощування по-укісних та пожнивних культур набуває все більшого значення. Сівба проса проводилася звичайним рядко-вим та широкорядним способом з нормами висіву – 22 і 18 кг/га. Просо сіяли після таких попередників: чорний пар, багаторічні трави, горох та пшениця озима. Вирощували такі сорти ультраскоростиглого проса: Біла альтанка, Золушка та Полтавське золотисте. В статті аналізувалися погодні умови в період проведення досліду, фенологічні спостереження, середня висота проса та структура врожаю проса. Найспекотнішим був місяць серпень. Після сівби проса спостерігали найбільшу кількість опадів, особливо в першій декаді серпня. Сходи з’явилися у всіх рослин одночасно. Найперше достигли рослини висіяні після гороху, а найпізніше після пшениці озимої. Найбільша кількість суцвіть сформувалася у рослин висіяних після гороху, але велика їх кількість непродуктивна. Відтак, сорт Полтавське золотисте висіяний рядковим способом має найбільшу кількість суцвіть – 358 шт./м2 із яких 185 продуктивних. У даному варіанті тільки половина суцвіть дасть врожай. Сорт Біла альтанка висіяний рядковим способом після багаторічних трав має абсолютно всі проду-ктивні суцвіття. Найвищі рослини були після гороху. Сорт Біла альтанка висіяний широкорядним способом мав найбільшу висоту на час збирання – 109 см. Найнижчі рослини були після пшениці озимої у посівах із рядковим способом сівби. Зокрема, мінімальна висота на час збирання була в сорту Полтавське золотисте – 42 см. Найкращі показники структури врожаю проса має сорт Біла альтанка висіяного по пару широкоряд-ним способом: маса 1000 насінин – 8,1 г, довжина волоті – 22 см, кількість насінин з волоті – 346 шт., а також маса зерна з суцвіття – 2,8 г.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Костенко, М. П. (2023). Біометричні показники та структура врожаю проса залежно від умов вирощування. Scientific Progress & Innovations, 26(2), 21-26. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО