Інформативність мікроскопічних структур діафіза кісток плесна самок великої рогатої худоби для судово- ветеринарного визначення їхнього віку

Ключові слова: трубчаста кістка, шліфи, мікроскопічні дослідження, постнатальний період онтогенезу

Анотація

За аналізом решток скелета кінцівок можна встановити вид і вік тварини, а також особливості функціонування апарату руху впродовж постнатального періоду онтогенезу. Для реконструкції передсмертних умов у хребетних тварин використовуються гістологічні дослідження кісток, зокрема кількості мікроструктур на одиницю площі зразка. Метою дослідження було охарактеризувати динаміку різних видів остеонів і судинних (фолькманівських) каналів у середній третині діафіза кісток плесна корів у постнатальному періоді онтогенезу. Матеріалом для досліджень були кістки плесна корів червоно-рябої породи від народження до 12 років. Для мікроскопічних досліджень шліфи з поперечного перерізу середини діафіза кісток плесна виготовляли за загальноприйнятою методикою. На отриманому кістковому шліфі досліджували кількість первинних і вторинних остеонів циліндричної форми, третинних, первинних і вторинних остеонів із багатьма каналами, їх загальну кількість та наявність судинних (фолькманівських) каналів. Підраховували кількість остеонів і фолькманівських каналів на одиниці площі шліфа у 2,5 мм2. Встановлено динаміку різних видів остеонів упродовж постнатального періоду онтогенезу. Кількість первинних остеонів циліндричної форми у тварин від народження до дев՚яти місяців збільшується, досягаючи максимальної кількості, а після дев՚яти місяців поступово зменшується. Кількість вторинних остеонів циліндричної форми і вторинних остеонів із багатьма каналами збільшується впродовж усього періоду дослідження і набуває максимального значення у період від 120 до 144 місяців. Кількість первинних остеонів із багатьма каналами зменшується впродовж усього досліджуваного періоду. У віковий період від 60 до 144 місяців у середині діафіза кісток плесна корів з’являються третинні остеони. Отримані результати можуть бути використані у судово-ветеринарній експертизі для встановлення віку великої рогатої худоби під час досудових розслідувань.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Яценко, І. В., Ткачук, С. А., Пасніченко, О. С., Савчук, Л. Б., & Дереча, Л. М. (2022). Інформативність мікроскопічних структур діафіза кісток плесна самок великої рогатої худоби для судово- ветеринарного визначення їхнього віку. Scientific Progress & Innovations, (4), 186-197. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.23