Біологічна ефективність колоїдного (нанорозмірного) діоксиду церію у бджіл Apis mellifera

Ключові слова: Apis mellifera, колоїдний (нанорозмірний) діоксид церію (нано-СеО2), токсичність, пероральне та контактне застосування, хвороби бджіл, вірус мішечкуватого розплоду, безрозплідний період

Анотація

У роботі наведено результати експериментальних досліджень з визначення біологічної дії для бджіл за умови перорального та контактного потрапляння в їх організм колоїдного (нанорозмірного) церію діоксиду (нано-СеО2). Дослідження проведені в ННЦ «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича» на базі пасіки та в лабораторії технологічних та спеціальних заходів профілактики захворювань бджіл. Нано-СеО2 застосовували протягом 24 годин як підгодівлю у складі 50 % цукрового сиропу в концентраціях 58 мМ; 29 мМ; 5,8 мМ; 2,9 мМ двічі з інтервалом 7 днів. Поверхню тіла бджіл обробляли водними розчинами нано-СеО2 у відповідних концентраціях з дрібнодисперсного обприскувача також двічі з дати згодовування. Дослідних комах утримували в термостаті за температури 34–35оС та відносній вологості 60–70 %. Встановлено, що всі із досліджених концентрацій не виявили гострої токсичної дії, однак у концентрації 58 мМ; 29 мМ; 5,8 мМ нано-СеО2 прискорювали їх відмирання до 30 % в режимі згодовування (22,88,7 – у контролі і 55,315,6 – у досліді) і до 40% – за умови обробки поверхні тіла бджіл (40,014,2 % – у контролі і 79,211,0 % – у досліді). Чіткої закономірності між швидкістю відмирання комах і вказаними концентраціями розчину не виявлено. Водночас колоїдний розчин нано-СеО2 в концентрації 2,9 мМ подовжує життя бджіл у півтора раза порівняно з контрольною групою комах, що свідчить про його біостимулюючий ефект. З метою оздоровлення бджолиних сімей у природних умовах апробована мінімальна досліджена, прийнята як оптимальна (2,9 мМ) концентрація нано-СеО2. З’ясовано, що згодовування бджолам нано-СеО2 з цукровим сиропом та обробка розплоду і поверхні тіла бджіл водним розчином нано-СеО2 в концентрації 2,9 мМ зменшували ураження гнильцем до середнього ступеня (10–50 личинок на стільник) порівняно із високим (понад 50 личинок на стільник) показником контрольної групи. Ефективним оздоровчим заходом виявилось створення у хворих сім’ях безрозплідного періоду на термін виведення нових маток (28–35 днів). На підставі отриманих результатів щодо збільшення періоду виживання 50 % бджіл за лабораторних умов згодовування цукрового сиропу разом з нано-СеО2 в концентрації 2,9 мМ, можна рекомендувати цей підхід для подальшого дослідження на бджолиних сім’ях лікувальних та профілактичних заходів за наявності вірусних та бактеріальних хвороб розплоду.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Нікітіна, Л. М., Засєкін, Д. А., Жолобак, Н. М., Єфіменко, Т. М., Односум, Г. В., & Постоєнко, В. О. (2022). Біологічна ефективність колоїдного (нанорозмірного) діоксиду церію у бджіл Apis mellifera. Scientific Progress & Innovations, (4), 148-157. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.18