Прояв ефекту гетерозису за продуктивними ознаками свиней

Ключові слова: гетерозис, схрещування, гібридизація, поєднання, багатоплідність, інтенсивність росту

Анотація

Одним із завдань вітчизняного свинарства є удосконалення селекційних ознак свиней з метою збільшення виробництва м’яса. Насамперед необхідно не тільки збільшити обсяг отриманої продукції, але й мінімізувати витрати праці та коштів, що дозволить зробити її конкурентоспроможною на світовому ринку. Наукові дослідження доводять доцільність використання методів схрещування та гібридизації для підвищення продуктивних ознак тварин шляхом забезпечення ефекту гетерозису. Для отримання товарних свиней запропоновані найефективніші варіанти поєднання порід за продуктивністю та інтенсивністю росту молодняку в ранньому онтогенезі. Метою досліджень є визначення ефекту гетерозису за відтворювальними і відгодівельними якостями чистопородних, помісних і гібридних свиней в умовах інтенсивних технологій залежно від інтенсивності росту молодняку в ранньому онтогенезі. За даними дисперсійного аналізу встановлений значний вплив кнурів-плідників на показник великоплідності та масу гнізда при народженні, відповідно 61,13 % і 59,37 %. Плідники також впливають на показник багатоплідності (27,1 %), кількість новонароджених поросят (39,9 %) і масу поросяти при народженні (59,4 %). Інші ознаки відтворювальної здатності, такі як маса гнізда і кількість поросят при відлученні, а також збереженість поросят більше залежать від паратипових факторів, ніж генотипових. За багатоплідністю встановлений ефект звичайного гетерозису у маток поєднання ВБ×Л і гіпотетичного – за поєднання (ВБ×Л)×(Д×Г). За показником маси гнізда при народженні у поєднань ВБ×Л і (ВБ×Л)×(Д×Г) виявлено позитивне наддомінування (7,33 і 2,67 од., відповідно), а у поєднання ВБ×(Д×Г) – проміжне домінування. У результаті досліджень з визначення ефекту гетерозису виявлено прояв справжнього гетерозису за ознакою «середньодобовий приріст» і «витрати корму» тільки у свиней поєднання ВБ×Л класу плюс-варіант. Звичайний гетерозис за показником «вік досягнення живої маси 100 кг» встановлений у свиней всіх дослідних груп, за ознаками «середньодобовий приріст» і «витрати корму» – у поєднань ВБ×Л і ВБ×(Д×Г) класу плюс- і мінус-варіант і гібридів класу плюс-варіант. Гіпотетичний гетерозис встановлений у тварин поєднання ВБ×Л класу плюс і мінус-варіант за показниками «вік досягнення живої маси 100 кг» і «витрати корму», а за ознакою «середньодобовий приріст» – у свиней поєднань ВБ×Л і ВБ×(Д×Г) класу плюс- і мінус-варіант.  

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Гришина, Л. П., Онищенко, А. О., & Краснощок, О. О. (2022). Прояв ефекту гетерозису за продуктивними ознаками свиней. Scientific Progress & Innovations, (4), 78-85. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають