Просторово-часова мінливість гумусу чорноземних ґрунтів

Ключові слова: чорнозем, гумус, агрокліматичний район, варіація, асиметрія, ексцес

Анотація

Представлено оцінку просторово-часової мінливості вмісту гумусу у ґрунті, встановлено
тенденцію його до зменшення по агрокліматичних районах Луганської області. Отримано
картограми просторового розподілу вмісту гумусу та тенденції до зміни його вмісту у ґрунтах
Луганської області за 20 років. Дуже високий вміст гумусу у ґрунті (від 4 до 6,5 %) спостерігається
у північній, центральній і, частково, у південній та східній частинах першого агрокліматичного
району, де розташовані переважно чорноземи потужні та звичайні середньогумусні на лесових
породах. На решті території вміст гумусу змінюється переважно від 2 до 4 %. На більшій частині
території другого агрокліматичного району, за винятком південної смуги, що тягнеться з північного
заходу на південний схід, вміст гумусу у ґрунті становить 3–4 % із вкрапленнями територій із
підвищеним (до 4–6 %) вмістом гумусу. Для ґрунтового покриву третього агрокліматичного району
характерна велика строкатість типів ґрунтів. На більшій частині району розташовуються
чорноземи звичайні щебенюваті на елювії щільних корінних порід із переважним вмістом гумусу 2,5–
4 %, тут же вузькою смугою (по лінії Антрацит – Свердловське) розміщуються чорноземи потужні
середньогумусні на лесових породах з високим вмістом гумусу до 4–6 %, невелика їхня частина
знаходиться також на півдні району. У східній частині району (на схід лінії Лутугино – Краснодон)
розташовуються чорноземи звичайні середньогумусні і чорноземи звичайні малопотужні
малогумусні, де вміст гумусу становить переважно 2–3,5 %. За роки обстежень між 1987–1991 та
2007–2011 pp. на тлі досить високого вмісту гумусу у ґрунті порівняно з іншими областями
Степової зони України зниження вмісту гумусу становило у першому агрокліматичному районі
0,49 % в абсолютних величинах (89,62 % від результатів першого обстеження), у другому
агрокліматичному районі 0,29 % (92,45 % у відносних величинах), у третьому агрокліматичному
районі 0,1 % (97,48 % у відносних величинах). Варіація вмісту гумусу у ґрунті – найменша в першому
агрокліматичному районі (коефіцієнт варіації 15,37 %), де більш однорідний ґрунтовий покрив, дещо
більший у другому і третьому районах (коефіцієнт варіації 20,0 і 20,67 %), що відрізняється більш
строкатим ґрунтовим покривом. Кількість полів (випадків) з високим вмістом гумусу зменшилося, а
із середнім вмістом – навпаки, збільшилося.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Польовий, А. М., Микитюк, О. Ю., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., & Пилипюк, В. В. (2022). Просторово-часова мінливість гумусу чорноземних ґрунтів. Scientific Progress & Innovations, (4), 49-58. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ