АНАЛІЗ РОБОТИ НОЖІВ КОТКА-ПОДРІБНЮВАЧА ЗА УМОВИ ЙОГО КОЧЕННЯ ПО ҐРУНТУ

Ключові слова: коток-подрібнювач, ножі котка, умови проникнення, рослинно-грунтове середовище

Анотація

За допомогою аналітичного способу досліджено процес взаємодії ножа котка-подрібнювача із
рослинно-ґрунтовим середовищем. Розглянуто варіант коливального руху центру С котка у
поздовжньо-вертикальній площині за умови незначної довжини барабану та його порівняно
невисокій вазі. Відмічено, що за умов, коли кількість рядів ножів у конструкції котка та їх
параметри уможливлюють приблизно однакове значення довжини кола між верхівками ножів із
його висотою (максимальним значенням глибини занурення ножа у рослинно-ґрунтове середовище),
спостерігається варіант руху центру мас С у вигляді почергового опускання та піднімання. Це
можливо, коли контакт із рослинно-ґрунтовим середовищем відбувається безперервно. Відмічені
особливості руху центру С будуть мати місце як за умови невеликої глибини занурення ножів у
рослинно-ґрунтове середовище, так і при значних значеннях глибини. Встановлено вплив кута β (кут
між вектором швидкості точки К і вертикаллю) на умови проникнення ножа в рослинно-ґрунтове
середовище. За умови збігу напрямку встановлення ножа із радіусом барабана встановлено
залежність, згідно з якою з'ясовано вплив на кут β конструкційних параметрів (радіусу барабана
б r , ширини ножа н h , кута  ) та технологічного параметру 1 h , яким визначено відстань від точки
К до горизонтальної лінії найбільшого проникнення ножів у рослинно-ґрунтове середовище. За умов
зміщення на кут   напрямку встановлення ножів відносно радіуса барабана котка у бік, що
збігається із напрямком обертання барабану, встановлено залежність, згідно з якою з’ясовано вплив
на кут β' (кут між вертикаллю та направленням швидкості прикінцевої точки ножа К'),
конструкційних параметрів (радіуса барабана б r , ширини ножа н h , кутів  та   ), а також
технологічного параметру 1 h , яким визначено відстань від точки К' до горизонтальної лінії найбільшого проникнення ножів у рослинно-ґрунтове середовище.

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Шейченко, В. О., Вольський, В. А., Коцюбанський, Р. В., Скоряк, Ю. Б., & Прілєпо, Н. В. (2022). АНАЛІЗ РОБОТИ НОЖІВ КОТКА-ПОДРІБНЮВАЧА ЗА УМОВИ ЙОГО КОЧЕННЯ ПО ҐРУНТУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2(2), 296-306. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.35