ПЕРЕДВОЄННИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО СВИНАРСТВА

Ключові слова: свинарство, поголів’я, свинина, сільськогосподарські підприємства, господарства населення, попит, імпорт, цінова ситуація, споживання м’яса, виробництво

Анотація

У статті представлено результати аналізу сучасного, передвоєнного стану вітчизняного свинарства як важливої галузі у загальній структурі сільськогосподарського виробництва країни. Враховані та проаналізовані дані щодо стану галузі свинарства в Україні за 1981–2020 рр. Вирішення проблеми зростання виробництва м’яса та підвищення рівня забезпечення населення м’ясною продукцією, значною мірою, залежать від розвитку свинарства, особливості якого дають змогу в найкоротші строки забезпечити збільшення поголів’я свиней і досягти необхідного обсягу виробництва м’яса. Адже у кризових ситуаціях саме воно нерідко ставало головним джерелом швидкого нарощування обсягів виробництва м’яса. Крім того, свинарство є однією з ключових галузей, що забезпечує Україну м’ясо-сальною продукцією. Свинарство в Україні представлено виробниками двох категорій – присадибним сектором та промисловими свиногосподарствами. Упродовж останніх років відмічається стрімке скорочення поголів’я свиней у присадибному секторі на відміну від промислового сектору. Чисельність свиней в Україні змінювалася по-різному, до основних причин суттєвого скорочення поголів’я свиней у країні слід віднести: диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію; зростання цін на корми; неспроможність більшості вітчизняних товаровиробників застосовувати новітні технології утримання та відгодівлі свиней; ліквідація спеціалізованих свинарських господарств (до 300 свиноматок); насичення вітчизняного ринку сировиною іноземного виробництва; скорочення обсягів державної підтримки; ускладнення епізоотологічної ситуації (АЧС); скрутне економічний стан пересічних українців. Упродовж проаналізованих років найменше було вироблено свинини за 2020 рік, де основною причиною цього явища були несприятливі погодні умови, світова та державна економічна криза, спричинена масовою пандемією коронавірусу COVID-19. На сучасному етапі в Україні ставиться завдання радикально відродити галузь свинарства та перевести її на індустріальну технологію, а також досягти того, щоб вона могла давати дешеву, високоякісну та конкурентоспроможну продукцію. Для цього в нашій країні є необхідний племінний генофонд та племінна база свиней, вона має родючі землі для формування відповідної кормової бази, а також висококваліфікований потенціал науковців і виробників для раціонального ведення галузі свинарства.

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Повод, М. Г., Андрєєва, Д. М., Лихач, А. В., Дещенко, О. С., Лихач, В. Я., Рєзніченко, В. І., & Бондарська, О. М. (2022). ПЕРЕДВОЄННИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО СВИНАРСТВА. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2(2), 175-185. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.21
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО