БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ СОБАК ХВОРИХ НА ДИРОФІЛЯРІОЗ

Ключові слова: собаки, дирофіляріоз, сироватка крові, інтенсивність інвазії, біохімічні показники

Анотація

Дирофіляріоз відносять до широко розповсюдженого антропозоонозного захворювання м’ясоїдних тварин, а також людини, збудниками якого є нематоди, що належать до підряду Filariata, родини Onchocercidae, роду Dirofilaria. За дирофіляріозу симптоми на початковому етапі неспецифічні й можуть бути взагалі відсутні впродовж тривалого періоду. Ступінь прояву клінічних ознак залежить від виду дирофілярій, ступеня інтенсивності інвазії, індивідуальної сприйнятливості тварини, анатомічної локалізації гельмінтів, вторинних змін в органах. Метою досліджень було встановити зміни біохімічних показників у сироватці крові собак за паразитування D. immitis з урахуванням інтенсивності мікродирофіляріозної інвазії. Відмічено, що за інтенсивності мікродирофіляріозної інвазії до 20 личинок в 1 см3 крові собак достовірних змін у вмісті загального білка, альбумінів, загального білірубіну, креатиніну, сечовини, глюкози, фосфору, калію, кальцію, активності лужної фосфатази, АлАт, АсАт, ГГТ не встановлено. За інтенсивності мікродирофіляріозної інвазії 20–40 личинок/см3 у сироватці крові інвазованих собак встановлено зростання активності АлАт на 34,68 % (р<0,05), ГГТ на 26,75 % (р<0,05) та лужної фосфатази на 28,11 % ( р<0,05). Одночасно у дослідних собак збільшується вміст загального білірубіну на 43,73 % (р<0,05), креатиніну на 18,64 % (р<0,01) та сечовини на 59,63 % (p<0,001). За інтенсивності мікродирофіляріозної інвазії 40–60 личинок/см3 у сироватки крові інвазованих собак встановлено більш значні зміни з боку біохімічних показників, які характеризуються зростанням активності АлАт на 54,12 % (р<0,01), АсАт на 34,84 % (p<0,001), ГГТ на 35,81 % (р<0,001), лужної фосфатази у 1,79 рази (р<0,001), зниженням вмісту загального білка на 21,97 % (p<0,001), глюкози на 15,09 % (р<0,05), збільшенням вмісту альбумінів на 23,34 % (р<0,01), загального білірубіну у 2,38 рази (р<0,01), креатиніну у 1,77 рази (р<0,01), сечовини у 3,24 рази (p<0,001) та калію на 13,94 % (р<0,05). За інтенсивності мікродирофіляріозної інвазії більше, ніж 60 личинок/см3, у сироватці крові інвазованих собак встановлено достовірне (p<0,001) зростання активності АлАт у 3,06 рази, АсАт – у 1,74 рази, ГГТ – у 1,93 рази та лужної фосфатази – у 2,14 рази, зниженням вмісту загального білка на 34,97 % (p<0,001), глюкози на 24 % (р<0,001) та збільшенням вмісту альбумінів на 27,56 % (р<0,01), загального білірубіну у 2,9 рази (р<0,001), креатиніну у 2,19 рази (р<0,001), сечовини у 5,46 рази (p<0,001), калію на 20,03 % (р<0,01). Отримані дані дозволять більш ефективно проводити лікувальні заходи собак за дирофіляріозу з урахуванням показників їх інвазованості мікрофіляріями. 

Опубліковано
2022-03-25
Як цитувати
Криворученко, Д. О. (2022). БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ СОБАК ХВОРИХ НА ДИРОФІЛЯРІОЗ. Scientific Progress & Innovations, (1), 164-170. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.21