ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТОЗІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО КАНАЛУ КІЗ У ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: кози, гельмінтози, протозоози, мікстінвазії, поширення, екстенсивність інвазії

Анотація

Паразитози шлунково-кишкового каналу кіз розповсюджені в усьому світі, зокрема і в Україні, та завдають значних економічних збитків господарствам. Збудниками інвазій заражаються кози всіх вікових груп, вони часто формують паразитоценози, які перебувають у складних взаємовідносинах з організмом хазяїна. Найбільшого поширення серед паразитозів шлунково-кишкового каналу кіз набули гельмінтози (монієзіоз, стронгілідози органів травлення, трихуроз, стронгілоїдоз, фасціольоз) та протозоози (еймеріози). Метою роботи було дослідити поширення та особливості перебігу паразитозів шлунково-кишкового каналу кіз у господарствах Полтавської області. Дослідження виконували в лабораторії кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та в умовах одноосібних селянських і фермерських господарств Полтавської області. Проведено визначення складу збудників інвазій, що паразитують у шлунково-кишковому каналі кіз, ступеня їх ураження та особливостей перебігу паразитозів. За результатами проведених досліджень встанов-лено, що середня екстенсивність інвазії кіз збудниками шлунково-кишкових паразитозів на території Полтавської області становила 62,96 %. Паразитофауна кіз представлена збудниками стронігілідо-зів (ЕІ – 45,32 %), трихурозу (28,76 %), еймеріозу (24,40 %), стронгілоїдозу (10,89 %) та монієзіозу (6,97 %). Визначено, що паразитози шлунково-кишкового каналу кіз частіше перебігають як мікстінвазії, де у 71,97 % випадках виявлено одночасне паразитування від двох до чотирьох збудни-ків. Усього виявлено 11 різновидів мікстінвазій шлунково-кишкового тракту кіз, з яких 6 комбінацій – це двокомпонентні, 4 комбінації – трикомпонентні та 1 комбінація ‒ чотирикомпонентні. Найбільш поширеними виявилися двокомпонентні мікстінвазії, що становить 83,65 % від загальної кількості хворих на паразитози кіз. Меншу частку становили трикомпонентні та чотирикомпонентні мік-стінвазії – 14,9 та 1,45 % відповідно. Отримані дані щодо паразитофауни кіз та особливостей пе-ребігу інвазій дозволять підвищити ефективність заходів із боротьби та профілактики з ними.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Прийма, О. Б., & Дмитренко, Н. І. (2021). ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТОЗІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО КАНАЛУ КІЗ У ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ . Scientific Progress & Innovations, (3), 230-235. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.28