ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ 137Cs У ҐРУНТАХ СВІЖОГО ТА ВОЛОГОГО СУБОРУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Ключові слова: лісові ґрунти, тип лісорослинних умов, питома активність 137Cs, сумарна активність, розподіл радіонуклідів

Анотація

Проаналізовано сучасний вертикальний розподіл 137Cs у лісових ґрунтах різних типів лісорослин-них умов Українського Полісся. Під час вивчення величин питомої та сумарної активності 137Cs у шарах лісової підстилки свіжого та вологого субору Українського Полісся можна стверджувати про тотожні закономірності щодо розподілу радіонукліда. Шари лісової підстилки у досліджуваних типах лісорослинних умов за величиною показників, що аналізувалися, можна розмістити у такому порядку: розкладений шар > напіврозкладений шар > сучасний опад. Величини питомої активності 137Сs у мінеральних шарах ґрунту характеризуються значно меншими значеннями порівняно з лісовою підстилкою, а для сумарної активності радіонукліду відмічено протилежні закономірності. Верти-кальний розподіл радіонукліда в мінеральних шарах ґрунту має експоненційний характер, спостерігається зменшення величин питомої та сумарної активності радіонукліда відносно різної глибини. Встановлено, що основний вміст 137Сs сконцентрований у мінеральному шарі ґрунту 0–24 см в обох типах лісорослинних умов. Частка валового запасу 137Сs у лісовій підстилці та мінеральних шарах ґрунту відповідно становить у вологих суборах – 18,74 % і 81,26 % та свіжих суборах – 25,83 % і 74,14 %. Проаналізовано відносний вміст сумарної активності 137Cs у лісовій підстилці та мінераль-них шарах у межах одного трофотопу. При аналізі валового розподілу 137Cs у шарах лісової підстилки встановлено, що у вологих суборах її в 1,4 раза менше порівняно зі свіжими суборами. Максимальний вміст 137Cs відмічено у 0–4 см мінеральному шарі ґрунту: у свіжих суборах він становить 24,0 %, у вологих суборах – 27,4 %. У мінеральному шарі 0–20 см свіжих суборів частка радіонукліда становить 51,7 %, тоді як у вологих суборах – більше у 1,3 раза відповідно. Достовірність отрима-них результатів підтверджується однофакторним дисперсійним аналізом на 95 %-му довірчому рівні. Отже, згідно з отриманими результатами можна стверджувати, що у вологих суборах відбувся інтенсивніший перерозподіл 137Cs між лісовою підстилкою та мінеральними шарами ґрунту, ніж у свіжих суборах. 

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Мельник-Шамрай, В. В. (2021). ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ 137Cs У ҐРУНТАХ СВІЖОГО ТА ВОЛОГОГО СУБОРУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Scientific Progress & Innovations, (3), 101-109. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ