УРОЖАЙНІСТЬ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ ТА ВИХІД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ

Ключові слова: шавлія мускатна, дози мінеральних добрив, глибина оранки, вміст і збір ефірної олії, строки посіву, ширина міжряддя

Анотація

У статті проаналізовано стан вирощування шавлії мускатної в Україні, використання мускатної
рослинної сировини гарантованої якості, а також принципи і правила належної практики виробни-
цтва лікарських засобів рослинного походження згідно з вимогами GMP (Good Manufacturing Practic,
або належна виробнича практика), у яких висвітлено вимоги стандартизації до мускатної рослинної
сировини та основні показники її якості. Застосування борони-культиватора БК–1,0 замість КПС–4
для проведення передпосівного обробітку ґрунту призводило до збільшення передпосівної вологості
ґрунту в шарі 0–30 см в усіх досліджуваних варіантах. Строки сівби також впливали на продуктив-
ність культури, максимальна урожайність суцвіть шавлії мускатної в перший, другий і третій роки
використання була отримана при першому (перша декада грудня) строку посіву – 14,61–15,01 т/га
на фоні живлення N60Р90. Визначена оптимальна доза внесення мінеральних добрив під оранку. Прове-
дено визначення оптимальних строків посіву шавлії мускатної, ширини її міжрядь та визначені доці-
льні строки використання плантації. Встановлено, що у разі підвищення температури повітря до
40 °С (період скошування з 13 до 16 години дня) вміст ефірної олії в суцвіттях був мінімальним серед
всіх варіантів досліду і складав 0,05 % на природному фоні живлення і 0,25% – на фоні живлення
N60P90. Збір урожаю з 16 до 19 години, а також з 19 до 22 години підвищує вміст ефірної олії в суц-
віттях шавлії мускатної порівняно з більш жаркими часами доби, але не достигає показників ранніх
часів збирання, яке було проведене з 6 до 11 години. Максимальна продуктивність культури у варіа-
нтах різної глибини оранки на 20–22 та 28–30 см була отримана при першому (перша декада грудня)
строку посіву – 50,58 та 53,80 кг/га за рік відповідно. Перенесення строку посіву культури на весну
призводило до суттєвого зниження продуктивності шавлії мускатної. У разі посіву у другу декаду
березня продуктивність шавлії мускатної падала, в середньому по варіантам різної глибини оранки,
на 42,3 %, при посіві у третю декаду березня на 118,2 % порівняно з першим строком посіву. Мініма-
льна кількість умовно зібраної ефірної олії шавлії мускатної – 19,36 кг/га була отримана при посіві в
останній весняний строк – першу декада квітня. Отже, кращим строком посіву шавлії мускатної,
при якому був отриманий максимальний умовний збір ефірної олії культури – 50,58–53,80 кг/га за рік,
виявився перший – підзимовий, який був проведений у першу декаду грудня місяця.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Ушкаренко, В. О., Вожегова, Р. А., Коковіхін, С., Шепель, А. В., & Чабан, В. О. (2020). УРОЖАЙНІСТЬ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ ТА ВИХІД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖУВАНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 57-64. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО