ВПЛИВ ЯКОСТІ САДІННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

  • Г. О. Лапенко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-1435-5307
  • Т. Г. Лапенко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-8055-6698
  • М. В. Маренич Полтавська державна аграрна академія
  • О. І. Кузьменко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: висадко-саджальний агрегат, розкривач, параметри агрегату, крок садіння, коренеплод

Анотація

У технологічному процесі виробництва елітного насіння є посадка маточних коренеплодів цукро-вого буряка висадко-саджальною машиною. Аналіз досвіду використання висадко-саджальних агрегатів для висадки маточників цукрового буряку показав низку недоліків. Важливими з яких є низька якість висаджування маточників та відсутність можливості змінювати крок садіння залежно від розмірів коренеплодів та агрокліматичних умов вирощування. У Полтавській державній аграрній академії розроблена висадко- саджальна машина, з ротаційними апаратами, яка забезпечує садіння коренеплодів з кроком від 0,35 до 0,7 м. Проведенні дослідження дали можливість запропонувати оригінальний розкривач, який звів до мінімуму кількість пошкоджених коренеплодів у процесі садіння і підвищив якість садіння відповідно до агротехнічних вимог, для коренеплодів діаметром від 50 до 120мм. Технологічний процес здійснюється так: при русі рівносторонніх трикутників механізму са-дильних конусів змінюється швидкість за допомогою зірочки на редукторі висадко-саджальної ма-шини, а розкривач забезпечує переведення коренеплодів у ґрунт та виключає їх підйом разом з кону-сом на поверхню поля. Для виключення пошкодження головки коренеплоду розкривач виконаний у ви-гляді ввігнутої напівсфери зі вставкою з пористої гуми, тому він охоплює головку коренеплоду і утримує його в конусі. Вибір оптимального кроку садіння та забезпечення якості садіння призведе до збільшення врожайності насіння цукрового буряку та зменшення його собівартості. Оптимальною схемою садіння маточних коренеплодів в умовах Полтавської області є схема 0,7×0,5 м, яка забезпе-чує збільшення врожаю на 5,4 ц/га порівняно з класичною схемою 0,7×0,7 м. Покращення показників садіння маточних коренеплодів цукрового буряка, враховуючи розміри самих коренеплодів та кроку садіння, є перспективним напрямом збільшення врожайності насіння цукрових буряків. Результати дослідження можуть бути використані при модернізації існуючих та розробці нових висадко-саджальних машин для посадки маточників цукрового буряка.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Лапенко, Г. О., Лапенко, Т. Г., Маренич, М. В., & Кузьменко, О. І. (2019). ВПЛИВ ЯКОСТІ САДІННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (4), 250-256. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.32