БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАСОБУ «DOROSEPT SUPER» ЩОДО МІКОБАКТЕРІЙ

  • А. П. Палій Національний науковий центр «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» https://orcid.org/0000-0002-9193-3548
  • А. І. Завгородній Національний науковий центр «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» https://orcid.org/0000-0003-3563-0478
  • А. О. Бондарчук Харківська державна зооветеринарна академія https://orcid.org/0000-0002-4647-5541
Ключові слова: дезінфікуючий засіб, мікобактерії, туберкульоз, концентрація, експозиція

Анотація

Нині дезінфікуючі засоби, що використовуються у тваринницьких приміщеннях, різні за концентрацією діючих речовин, складом, застосуванням та іншими властивостями. Більшість з них є імпортними продуктами. Вкрай актуально їх замінити на вітчизняному ринку ефективними,
безпечними і економічними препаратами. Це мають бути високоефективні засоби, з широким
спектром бактерицидної, віруліцидної, фунгіцидної і спороцидної дії. Одним з важливих завдань
фахівців ветеринарної медицини є запобігання інфекційним захворюванням у тваринництві, особливо
від туберкульозу, який завдає цій галузі значних економічних збитків і загрожує здоров'ю людей. Значне
поширення у довкіллі збудників туберкульозу й атипових мікобактерій вимагає від спеціалістів
застосування високоефективних антимікробних препаратів, щоб запобігти подальшій персистенції
цих мікроорганізмів, а також інфікуванню сільськогосподарських тварин. Вітчизняні та закордонні
виробники рекомендують велику кількість дезінфектантів, які є досить ефективними при
профілактиці та ліквідації більшості інфекційних захворювань. Водночас потрібно зазначити, що не
всі деззасоби достатньо ефективні при туберкульозній інфекції. У цій роботі наведені результати
досліджень бактерицидних властивостей дезінфікуючого засобу «DOROSEPT SUPER» щодо
Mycobacterium fortuitum, а також Mycobacterium bovis на тест-об’єктах. Суспензійним методом
встановлено, що Mycobacterium fortuitum гинуть при застосуванні водного розчину деззасобу при
концентрації 1,0 % та експозиції 1 година. У разі нанесення препарату на дерев'яні, батистові,
металеві, плиткові та скляні тест-об'єкти, які були контаміновані M. bovis, життєздатність
останніх припинялася через 24 години при дії препарату в 3 % концентрації. Водночас при нанесенні
водного розчину на ті ж самі тест-об’єкти в робочому режимі 1,0% – 24 години мікобактерії гинули у
всіх випадках, окрім тих, які були нанесені на дерев'яну поверхню. Також у статті наведені результати
біологічного дослідження дезінфікуючого засобу «DOROSEPT SUPER».

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Палій, А. П., Завгородній, А. І., & Бондарчук, А. О. (2019). БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАСОБУ «DOROSEPT SUPER» ЩОДО МІКОБАКТЕРІЙ. Scientific Progress & Innovations, (4), 159-165. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.20