ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ ГОРОХУ НА ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА

Ключові слова: горох, норми висіву, елементи структури, врожайність

Анотація

Високу врожайність зерна гороху можна одержати при вирощуванні його за інтенсивною техно-логією з внесенням розрахункових норм мінеральних добрив та інтегральним застосуванням засобів захисту рослин. Актуальним є також оптимізація норм висіву насіння гороху в певних ґрунтово-кліматичних умовах. Метою досліджень було встановити вплив шести норм висіву (0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 млн/га) на показники структури врожаю та зернову продуктивність гороху сорту Мадонна. У процесі досліджень використано такі методи: польовий, кількісний, метод пробного снопа, ваговий,
статистичний. Результати проведених досліджень показали, що зміна густоти агрофітоценозу впли-
ває на врожайність гороху, що пояснюється формуванням різних показників структури врожаю.
Встановлено, що підвищення норми висіву з 0,9 млн/га до 1,4 млн/га призвело до збільшення густоти
рослин перед збиранням з 70 шт/м2 до 90 шт/м2, або на 20 шт/м2. Проте це не забезпечило очікуваного
збільшення врожайності, оскільки в загущених посівах зменшилась індивідуальна продуктивність рос-
лин гороху. Виявлено, що норми висіву мали істотний вплив на показники структури врожаю гороху.
При зростанні норми висіву насіння з 0,9 млн/га до 1,4 млн/га кількість бобів на рослині зменшилась з
4,8 до 4,5 шт., кількість зерен у бобі з 6,9 до 6,1 шт., кількість зерен з рослини з 33 до 27,6 шт. Основ-
ний елемент продуктивності, маса зерна з рослини знизилася при загущенні посівів з 9,60 г на варіанті
з висівом 0,9 млн/га до 7,05 г за висіву 1,4 млн/га, тобто на 2,55 г. Збільшення норми висіву супрово-
джувалося також зниженням маси 1000 зерен, відповідно з 291,0 г до 255,8 г. Оптимальною нормою
висіву гороху сорту Мадонна в умовах достатнього й надмірного зволоження (сума опадів 2017 р. бу-
ла 761 мм, 2018 р. − 818 мм, 2019 р. – 803 мм) західного Лісостепу України є 1,0 та 1,1 млн/га. На цих
варіантах урожайність зерна була найвищою і становила 6,52 т/га та 6,55 т/га. Такий рівень уро-
жайності одержано внаслідок раціонального поєднання густоти рослин перед збиранням (77 та
82 шт./м2) та підвищення показника маси зерна з однієї рослини до 8,96 г та 8,51 г. Збільшення і змен-
шення норми висіву понад 1,0 і 1,1 млн/га спричинює зниження врожайності.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Лихочвор, В. В., & Андрушко, М. О. (2019). ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ ГОРОХУ НА ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА. Scientific Progress & Innovations, (4), 51-57. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО