УМІСТ СУХОЇ РЕЧОВИНИ У БУЛЬБАХ ПОТОМСТВА ВІД БЕККРОСУВАННЯ ТА СХРЕЩУВАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ

  • А. А. Подгаєцький Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-2130-8835
  • В. М. Коваленко Сумський національний аграрний університет
  • М. О. Гнітецький Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-8088-2677
Ключові слова: картопля, уміст сухої речовини, беккроси, сорти, комбінації схрещувань

Анотація

Специфічність картоплі – наявність значної кількості води в бульбах, що знижує її енергетичну цінність, робить високозатратним її перевезення, обмежує використання для переробки на картоп-лепродукти та одержання промислової продукції. Переважно прояв умісту сухої речовини в бульбах сортів залежить від вихідного матеріалу, за участі якого вони створені, а тому оцінка його за озна-кою становить актуальність цього дослідження. Серед батьківських форм особливо виділились за вмістом сухої речовини в перерахунку на рослину дворазовий беккрос шестивидового гібрида 08.195/73 з проявом ознаки 121,7 г/рослину і шестивидовий гібрид – 83,3. Поміж сортів максимальне вираження показника мав сорт Верді – 71,2 г/рослину. Потомство комбінацій значно відрізнялося за проявом ознаки. Стосовно мінімальної величини лімітів це становило 7,1 рази, максимальної – 2,3, а гібридів популяцій – 4,2. Це спостерігалося також між комбінаціями з однаковою однією батьківсь-кою формою. Середнє трьох популяцій за участі материнською формою сорту Подолія різнилось на 25,4 г/рослину. Значно вищим воно було між комбінаціями від схрещування з сортом Струмок (ма-теринська форма) – 115,2 г/рослину. Виявлений кращий запилювач у блоці з п’яти популяцій з беккро-сом 08.195/73. Ним був сорт Лєтана. Протилежне стосувалося сорту Мелявіца. У всіх комбінацій виділені гібриди з вищим проявом показника, ніж у кращої батьківської форми, а за участі як мате-ринської форми сорту Подолія це стосувалось усього потомства. Менша частка гібридів мала вихід сухої речовини 100 г/рослину і більше. Лише між проявом ознаки в материнських форм та середнього батьків мала місце пряма і висока залежність (r = + 0,89). Високою і зворотною вона була між про-явом ознаки в материнських форм та часткою потомства з вищим вираженням показника, ніж у кращого з батьків.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Подгаєцький, А. А., Коваленко, В. М., & Гнітецький, М. О. (2019). УМІСТ СУХОЇ РЕЧОВИНИ У БУЛЬБАХ ПОТОМСТВА ВІД БЕККРОСУВАННЯ ТА СХРЕЩУВАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (4), 36-42. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО