ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Ключові слова: пшениця тверда яра, мінеральні добрива, діазофіт, поліміксобактерин, врожайність

Анотація

В умовах нестійкого і недостатнього зволоження виникає необхідність вивчення основних елеме-нтів технології вирощування пшениці твердої ярої в контексті змін клімату. Проведене комплексне вивчення та аналіз застосування мікробіологічних біопрепаратів залежно від фону мінерального жи-влення в технологіях вирощування пшениці твердої ярої. Формування листкової поверхні рослин за-лежало як від фону мінерального живлення, так і від застосування мікробіологічних препаратів. На ділянках без удобрення обробка насіння біопрепаратами збільшувала площу листкової поверхні на 20,3 % за використання поліміксобактерину, 20,5% – діазофіту та 23,9 % – суміші цих двох препа-ратів. За внесення добрив N45Р45К30 вона становила 31,9 тис. м2/га, застосування поліміксобактери-ну призвело до її збільшення на 19,1 %, діазофіту – на 13,8 %, суміші препаратів – на 24,1 %. Ефек-тивним був удобрений фон «солома + N10 на тонну побічної продукції», оскільки площа листкової по-верхні була досить великою (29,2 тис. м2/га), а за використання біопрепаратів відповідно 33,9; 32,9; 36,4 тис. м2/га. Врожайність пшениці твердої ярої визначається кількістю продуктивних стебел на одиниці площі і масою зерна з одного колоса. Найбільшою вона була на ділянках, висіяних інокульова-ним насінням поліміксобактерином та діазофітом на фоні удобрення N45Р45К30 – 3,50 т/га, що на 1,47 т/га (72,4 %) більше, ніж на ділянках без внесення мінеральних добрив та біопрепаратів (2,03 т/га). Раціональним способом збільшення врожайності пшениці твердої ярої є застосування удобрення «солома+N10 на тонну побічної продукції» з обов’язковою обробкою насіння перед сівбою сумішшю біопрепаратів, одержана врожайність зерна – 3,16 т/га, що на 1,13 т/га (55,7 %) більше, ніж за вирощування без добрив. В умовах нестійкого зволоження за технології вирощування пшениці твердої ярої необхідно застосовувати передпосівну обробку насіння біопрепаратами діазофіту та поліміксобактерину на фоні соломи попередника, після його збирання, обов’язкового внесення N10 на кожну тонну побічної продукції, що забезпечить отримання урожайності зерна пшениці 3,16 т/га. За умови відсутності на полі побічної продукції попередника застосовувати передпосівну обробку насіння біопрепаратами діазофіту та поліміксобактерину з обов’язковим внесенням N45Р45К30, що забезпечить урожайність зерна пшениці на рівні 3,50 т/га.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Шевніков, Д. М. (2019). ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ. Scientific Progress & Innovations, (4), 20-27. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО