ГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЄЧНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОЇ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Ключові слова: велика рогата худоба, яєчники, малоінтенсивне іонізуюче опромінення, гістохімічні дослідження, нуклеїнові кислоти, білки, ліпіди

Анотація

Перебування тварин на забрудненій радіонуклідами території, годівля кормами місцевого похо-
дження піддає їх організм постійному зовнішньому і внутрішньому опроміненню. Зважаючи на це,
надзвичайно важливою проблемою ветеринарної медицини є з’ясування впливу іонізуючої радіації на організм
тварин. Метою наших досліджень є вивчення хімічної статистики й динаміки яєчників: розміщення і
характер реакції на вміст нуклеїнових кислот, білків, ліпідів у великої рогатої худоби, яка народилася
та постійно утримувалася в зоні малоінтенсивного іонізуючого опромінення. Про стан функціональ-
ної активності яєчників тварин як залоз внутрішньої секреції чималу інформацію надає аналіз гіс-
тохімічного виявлення ДНК та РНК у гістоструктурі органів. Результати наших гістохімічних дос-
ліджень гістопрепаратів, зафарбованих за методом Браше, вказують на суттєву відмінність щодо
локалізації та розміщення нуклеїнових кислот у тканинах кіркової речовини яєчників та пухкій воло-
книстій сполучній тканині. Найбільшу концентрацію нуклеопротеїнів мають стінки кровоносних
судин та примордіальні фолікули. Підвищення у клітинах інтенсивності гістохімічних реакцій на
вміст РНК збігається з накопиченням у них білкових речовин, тобто чинників, які впливають на ха-
рактер їх обміну, спричинені змінами в обмінних процесах РНК. Розподіл «загальних» білків у яєчни-
ках не рівномірний. Найбільше їх концентрується у стінках фолікулів та сполучній стромі, де до-
сить щільно прилягають одне до одного колагенові та еластичні волокна. Значний інтерес стано-
вить динаміка вмісту ліпідів у клітинах зернистого шару нормальних та атретичних фолікулів яєч-
ників, оскільки існує певна кореляція між рівнем ліпідів та інтенсивністю екскреції стероїдів. У ба-
зальному шарі фолікулярного епітелію фолікулів спостерігали надзвичайно виражену суданофілію.
Водночас у великих фолікулах, які здатні до овуляції, вона майже відсутня. Характеризуючи функції
яєчників як органів репродуктивної системи та залоз внутрішньої секреції можна стверджувати,
що вони регулюють та впливають на складні циклічні нейрогуморальні процеси в організмі, які
підтверджуються гістохімічними дослідженнями. Водночас гістохімічні зміни, які відбуваються в
них, залежать від віку тварин та функціонального стану організму.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Заїка, С. С., Кот, Т. Ф., Гуральська, С. В., Сокульський, І. М., & Хоменко, З. В. (2019). ГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЄЧНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ВИРОЩЕНОЇ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ. Scientific Progress & Innovations, (3), 160-166. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.21