ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ХВОРОЇ НА ТРИХУРОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ВІДПОВІДНО ДО РІЗНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ

Ключові слова: трихуроз, Промектин, Альбентабс 360, гематологічні показники

Анотація

Трихуроз належить до поширених гельмінтозів тварин. Захворювання у великої рогатої худоби спричиняють два види нематод роду Trichuris: Т. ovis і Т. skrjabini, що паразитують, здебільшого, у сліпий і ободовій кишках. Трихуриси, проникаючи у слизову оболонку кишечника, спричиняють запа-лення, набряки, незворотні зміни в місцях ураження. При високому ступені інвазованості трихуроз проявляється клінічно у вигляді діареї, виснаження, інтоксикації та загибелі. У статті наведені ре-зультати досліджень змін гематологічних показників крові хворих на трихуроз телиць після засто-сування препаратів з різними схемами лікування. Для проведення досліду в умовах СПП «РВД-Агро» було сформовано 5 груп телиць 6‒18-ти місячного віку, яким задавали препарати Промектин 1 % та Альбентабс 360 за різними схемами. Кров відбирали до задавання препаратів на 5-ту та 10-ту добу
після останнього застосування лікарського засобу. До проведення досліджень у хворих телиць усіх
дослідних груп спостерігали знижену кількість еритроцитів, вмісту гемоглобіну та гематокриту,
що є ознакою анемії. За результатами досліджень встановлено, що ін’єкційний препарат Промек-
тин 1 % є достатньо ефективним як за одно-, так і за дворазового застосування. На 10-ту добу піс-
ля останнього прийому препарату тваринами кількість еритроцитів підвищувалася до рівня фізіо-
логічних меж, а вміст гемоглобіну збільшився на 15 % за умови одноразової дачі препарату і на 6%
при застосуванні промектину 2 дні поспіль. Альбентабс 360 виявився ефективним тільки за умови
дворазового застосування. А саме, на 10-ту добу після останнього застосування препарату в дослід-
них тварин кількість еритроцитів підвищилася на 11 %, досягнувши рівня фізіологічних меж, а
вміст гемоглобіну підвищився на 7 % та у всіх групах на кінець лікування залишався за межами фізі-
ологічної норми. За умови одноразового застосування Альбентабс 360 виявився неефективним – кіль-
кість еритроцитів знизилася на кінець досліду на 8 %, а гемоглобіну на 7 % порівняно з показниками
до лікування.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Шевченко, Т. С. (2019). ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ХВОРОЇ НА ТРИХУРОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ВІДПОВІДНО ДО РІЗНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ. Scientific Progress & Innovations, (3), 139-145. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.18