ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРОТИ ФУЗАРІОЗНОЇ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

  • Н. В. Грицюк Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-4185-7495
  • О. А. Дереча Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0001-6785-8413
  • А. В. Бакалова Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-6803-6304
  • Я. М. Складановська Житомирський національний агроекологічний університет
  • Т. В. Попелянська Житомирський національний агроекологічний університет
Ключові слова: пшениця озима, фузаріозна коренева гниль, біологічні препарати, стимулятори росту, технічна ефективність, продуктивність

Анотація

У статті наведено результати дворічних польових та лабораторних досліджень з вивчення впли-
ву передпосівної комплексної обробки насіння пшениці озимої біофунгіцидом, стимулятором росту,
хімічним препаратом на розвиток фузаріозної кореневої гнилі і формування урожаю культури. Фу-
заріозна коренева гниль є розповсюдженою хворобою на пшеничному полі. Вона досить шкідлива у
фазі проростків, уповільнюючи їхній ріст і розвиток. У поширенні цієї хвороби значну роль відігра-
ють ґрунтова йі насіннєва інфекції, а також температура, вологість ґрунту та фізіологічний стан
рослин. Найефективнішим заходом захисту посівів пшениці озимої від ґрунтової, насіннєвої, аеро-
генної інфекції є протруєння насіння. А правильне поєднання біологічних та хімічних препаратів за
умови допосівної обробки насіння дає можливість не тільки зменшити ураженість фузаріозною ко-
реневою гниллю й значно збільшити продуктивність культури, а й знизити пестицидне наванта-
ження на рослини та ґрунт. Таке комплексне застосування препаратів поліпшить екологічний стан
агроландшафтів та довкілля. Встановлено, що за обробки насіння пшениці озимої стимулятором
росту Емістим С, в. с. р., (10 мл/т), збільшується довжина проростків на 1,7 см, також підвищу-
ється енергія проростання на 3 %, лабораторна схожість – на 4 %. За результатами проведеної
фітоекспертизи обробленого насіння баковою сумішшю з хімічного та біологічного препаратів,
ураження насіння грибами роду Alternaria spp. становило 0–2 %, грибами роду Fusarium spp. – 0–1 %.
Визначено технічну ефективність застосування біологічного препарату, стимулятору росту як ок-
ремо, так і в поєднанні з хімічним препаратом у разі протруєння насіння пшениці озимої. Показник
технічної ефективності був найвищим у варіанті, де застосовували Ламардор 400 FS ТН, (0,15 л/т)
з додаванням біофунгіциду Фітохелп, р., (1,0 л/т) – (89,5 %), тоді як застосування препаратів Фіто-
хелп, р., (1,0 л/т) і Емістим С, в.с.р., (10 мл/т) забезпечило технічну ефективність 73,0 % і 59,0%
відповідно. Висвітлено, що найвищий приріст урожайності пшениці озимої було отримано при ком-
плексному застосуванні Ламардор, 400 FS ТН, (0,15 л/т) у поєднанні з біофунгіцидом Фітохелп, р.,
(1,0 л/т) та стимулятором росту Емістим С, в.с.р., (10 мл/т) – 0,9 та 0,8 т/га відповідно.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Грицюк, Н. В., Дереча, О. А., Бакалова, А. В., Складановська, Я. М., & Попелянська, Т. В. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРОТИ ФУЗАРІОЗНОЇ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Scientific Progress & Innovations, (3), 57-64. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО