ЩОДО КОНТРОЛЮ НАПАДУ ЗООФІЛЬНИХ МУХ НА КОРІВ В УМОВАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

Ключові слова: «Ектосан-плюстм», зоофільні мухи, інсектицид, дійні корови

Анотація

Паразитичні комахи є значною проблемою для молочного скотарства в Україні та світі. Най-
більш ефективним способом захисту від гнусу вважається обробка тварин інсектицидами, з-поміж
яких окремо необхідно виділити групу синтетичних піретроїдів. Метою роботи було вивчити інсек-
тицидно-репелентну ефективність препарату «Ектосан-плюстм» (ТОВ «Бровафарма») в різному
розведенні проти зоофільних мух. «Ектосан-плюстм» складається з двох синергічних діючих речовин:
альфаметрину (7,5 %) і піпероніл-бутоксиду (10,5 %), а також суміші ефірних олій лимона і троянди
(10 %). Паразитологічні дослідження щодо тестування впливу на літаючих комах інсектициду «Ек-
тосан-плюстм» у розведенні 1:1000 і 1:750 були проведені на трьох групах корів. Попередньо в дослід-
ному господарстві була встановлена підвищена активність Stomoxys calcitrans за таких погодних
умов: денна середньодобова температура повітря +19-21°С, нічна – +9-12°С. Доведено, що у примі-
щеннях ферми для надійного захисту дійних корів від нападу мух-жигалок необхідно використовува-ти водний розчин (1:750) засобу «Ектосан-плюстм» один раз на дві доби. Коефіцієнт відлякувальної
дії (КВД) робочого розчину становить вище 80 %. Норма витрати препарату – 250 см3 на тварину.
Повторнаа обробка тварин зазначеним розчином збільшує тривалість інсектицидної дії препарату
до трьох діб, що вказує на ймовірну накопичувальну дію засобу. У разі помірної чи низької інтенсив-
ності нападу зоофільних мух на корів достатньо однієї обробки раз на три доби; за високої інтенси-
вності – раз на дві доби. «Ектосан-плюстм» у розведенні водою 1:1000 не забезпечує достатній за-
хист корів протягом світлового часу доби, оскільки КВД через 6 годин після обробки знижується до
69,0 %. Упродовж всього періоду експерименту зовнішніх проявів інтоксикації не було зафіксовано у
жодної з дослідних тварин.

Опубліковано
2019-06-28
Як цитувати
Шевченко, А. М. (2019). ЩОДО КОНТРОЛЮ НАПАДУ ЗООФІЛЬНИХ МУХ НА КОРІВ В УМОВАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 232-237. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.31