ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КОРІВ В УМОВАХ РІЗНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: корова, організм, енергетичне забезпечення, метаболізм, обмін речовин

Анотація

У статті наведені дані щодо перетравлення та використання поживних речовин в організмі ко-рів в умовах різного енергетичного забезпечення. Результати проведених досліджень свідчать, що баланс азоту був позитивним у тварин усіх груп. Використано азоту тваринами першої (контроль-ної) групи 24,54 % від споживаного та 30,24 % від перетравного. У другій і третій групі показники склали відповідно: 28,58−35,59 % і 37,95−45,86 %. Усього засвоєно азоту коровами першої групи 264,86 г, що склало 45,99 % від споживаного й 56,53 % від перетравного. У другій групі ці показники склали: 277,19 г, 49,82 % та 61,66 %. Баланс кальцію характеризується високим рівнем перетрав-лення цього елементу в організмі корів усіх груп на другому місяці лактації. Тваринами контрольної групи всього використано від спожитого 131,55 г кальцію, що склало 69,45 % від спожитого та 99,62 % від перетравленого. У тварин другої та третьої груп ці показники відповідно склали: 124,63; 63,64; 99,59 %; та 151, 83; 69,59 і 92,719 %. Високий рівень використання поживних речовин сприяв
тому, що молочна продуктивність корів контрольної групи в період лактації склала: 4387,3 кг нату-рального і 4168,4 кг 4 % молока. Від корів другої групи в середньому отримано 4484,6 кг натурально-го молока і 4541,9 кг 4 % молока. Річний надій натурального молока від корів третьої групи склав 5250,5 кг, а 4 % молока − 5494,9 кг, що в 1,20−1,32 рази більше, ніж у корів контрольної групи (р<0,01). За шість місяців лактації жирність молока була вищою у корів дослідних груп. Цей показ-ник у контрольній групі становив 3,69 %, а у тварин другої та третьої груп відповідно 3,90 % та 3,97 %. Найменший відсоток жиру в молоці реєстрували під час найбільш виликих добових надоях. Відсоток жиру в молоці помітно знижується до четвертого місяця лактації, а потім знов зростає до сьомого місяця лактації. Така тенденція була характерною для тварин усіх груп.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Камбур, М. Д. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КОРІВ В УМОВАХ РІЗНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Scientific Progress & Innovations, (2), 165-170. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.22