ВПЛИВ ГІПОКСІЇ НА АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД АМНІОНУ ПЛОДА

Ключові слова: гіпоксія, асфіксія, амніон, плід, амінокислота, меконій

Анотація

У статті наведені результати досліджень щодо впливу гіпоксії на амінокислотний склад амніону плода. Встановлено, що загальний вміст амінокислот та їх похідних у навколоплідній рідині функціо-нально активних новонароджених телят становив 275,37±7,52 нмоль/0,1 мл. Залежно від важкості гіпоксичного ураження цей показник амніотичної рідини телят, що народилися з ознаками гіпоксії був в 1,68, 1,23, та 1,23 раза нижче, ніж у функціонально активних телят (р<0,01). У телят, які на-родились у стані асфіксії або у яких був у навколоплідній рідині наявний меконій (перша дослідна гру-па) пул вільних амінокислот у вищезазначеній рідині виявився нижчим в 2,34 раза (р<0,001), ніж у функціонально активних телят. Сума незамінних амінокислот була в навколоплідній рідині телят першої дослідної групи нижчою, ніж у функціонально активних новонароджених телят в 2,38 раза, а замінних – в 2,34 раза (р<0,01). Основною амінокислотою, яка бере участь на початковому етапі даного циклу є орнітин. Її вміст у амніотичній рідині функціонально активних новонароджених те-лят становив 3,43±0,04 нмоль/0,1 мл, а у телят, що народилися з ознаками гіпоксії, цей показник був у 10,09, 3,30 (р<0,001) та 1,26 раза нижчим (р<0,05). Цитруліну в навколоплідній рідині телят контрольної групи виявлено на рівні 3,91±0,25 нмоль/0,1 мл. У навколоплідній рідині телят усіх трьох груп, що народилися з ознаками гіпоксії вміст проліну та оксипроліну мав протилежне значення: (тобто, вміст проліну був меншим, а оксипроліну більшим). Значний інтерес представляє вміст ар-гініну, оскільки він є основним джерелом NO в організмі. Сума вмісту глютамінової кислоти та її аміду (глютаміну) в навколоплідній рідині функціонально активних телят складала 9,36 % усіх віль-них амінокислот. У гіпоксичних телят сума цієї кислоти та її аміду була в 2,18 раза меншою, ніж у функціонально активних телят. Високий вміст аміаку в амніотичній рідині гіпоксичних телят свід-чить про порушення аміак сполучної функції глютаміну та її детоксикації.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Замазій, А. А. (2019). ВПЛИВ ГІПОКСІЇ НА АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД АМНІОНУ ПЛОДА. Scientific Progress & Innovations, (2), 159-164. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.21