ВИДОВИЙ СКЛАД ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ АГРОЦЕНОЗУ КУКУРУДЗИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Ключові слова: агроценоз, кукурудза, моніторинг, шкідливість, фітофаги, ентомофаги

Анотація

Шкідники кукурудзи найбільше перешкоджають зростанню врожайності культури порівняно з
іншими чинниками, оскільки наявні на посівах увесь вегетаційний період її вирощування, і пошко-
джують рослини в усіх фазах розвитку – від насіння у ґрунті до зерна при зберіганні, тому знання
видового складу шкідливих комах кукурудзи, період їх появи і стадія шкідливості дадуть змогу дослі-
дити та впровадити найбільш ефективні заходи регулювання чисельності фітофагів, які забезпе-
чать оптимальний фітосанітарний стан посівів і зведуть до мінімуму застосування пестицидів.
Саме тому метою наших досліджень було визначення видового складу, чисельності, домінантності і
поширення шкідливих комах кукурудзи в Лівобережному Лісостепу України, виявлення їх шкідливості
залежно від абіотичних і біотичних чинників. У процесі досліджень 2017–2018 рр. було проаналізо-
вано фітосанітарний стан агроценозу кукурудзяного поля в умовах Лівобережного Лісостепу Украї-
ни. Встановлено, що культуру пошкоджують 39 видів комах із 7 рядів та один вид кліщів. Найбільшу
загрозу сходам кукурудзи завдавали личинки восьми видів коваликів (Elateridae) та личинки пластин-
частовусих (Scarabaeidaе). Найнебезпечнішим шкідником генеративних органів кукурудзи 2017–
2018 рр. виявилася бавовникова совка (Helicoverpa armigera Hbn., родина Noctuidae, ряд Lepidoptera),
що заселяла посіви кукурудзи до 75 % з чисельністю 67,5 гусениць на 100 рослин. Упродовж вегета-
ційного періоду на рослинах були присутні такі види шкідників: злакові мухи (Chloropidae), черемхова
(Rhopalosiphum padi L.) та звичайна злакова попелиці (Schizaphis graminum Rond.), хлібна смугаста
блішка (Phyllotreta vittula Redtenb), кукурудзяний стебловий метелик (Ostrinia nubilalis Hbn.), клопи
родини сліпняків (Miridae), польові клопи (Lygus), хлібна жужелиця (Zabrus tenebrioides Goeze.),
п’явиця синя (Oulema lichenis Voet.), цикадка шестикрапкова (Macrosteles laevis Rib.) та темна
(Laodelphax striatella Fall). Наявність цих фітофагів на посівах кукурудзи не перевищувала ЕПШ.
Домінуючими ентомофагами були: сонечко 7-крапкове (Coccinella septempunctata L.) та двокрапкове
(Adonia dipunctata L.); хижий трипс (Aeolothrips intermedius Bagn.), хижі жужелиці (Caradidae), зо-
лотоочка звичайна (Chrysoperla larnea St.) та мухи сирфіди (Syrphidae).

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Ляска, Ю. М., & Стригун, О. О. (2019). ВИДОВИЙ СКЛАД ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ АГРОЦЕНОЗУ КУКУРУДЗИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 45-52. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО