ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКА У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

  • Г. В. Піньковський Національний університет біоресурсів та природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5046-9101
  • С. П. Танчик Національний університет біоресурсів та природокористування України
Ключові слова: соняшник, гібриди, строки сівби, густота стояння рослин, рентабельність, чистий прибуток, енергетичні витрати, енергетична оцінка, урожайність

Анотація

У статті наведено результати наукових досліджень з економічної та енергетичної ефективно-
сті удосконалених елементів технології вирощування соняшника у Правобережному Степу України.
У результаті досліджень доведено, що ранні строки сівби зумовлюють вищий рівень рентабельності
порівняно з пізніми. Також встановлено, що виробничі витрати під час першого строку сівби колива-
лися в межах 8677‒9835 грн/га, під час другого – 8793‒9951 грн/га і під час третього зростали до
8909‒10067 грн/га через проведення додатково передпосівної культивації у другий строк і двох – у
третій. Зважаючи на економічні показники, ефективним є вирощування гібридів LG 54.85, LG 55.82 у
перший строк сівби за умови температури ґрунту 5‒6 0С. Гібриди соняшника Форвард, LG 56.32 най-
вищі економічні показники забезпечують у третій строк сівби, якщо температура ґрунту 9‒10 0С. Се-
ред гібридів найбільш економічно доцільно вирощувати LG 55.82 при сівбі з температурою ґрунту
5‒6 0С. Чистий прибуток на цьому варіанті становив 22043 грн/га, рівень рентабельності – 224,1 %.
Коефіцієнт енергетичної ефективності виявився найвищим під час першого строку сівби у гібрида
LG 55.82 і становив 4,44. Значною мірою економічна та енергетична ефективність залежить від
морфологічних особливостей гібридів, густоти стояння рослин, строків сівби та технології вирощу-
вання. Визначено, що вирощування гібридів Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 55.82 економічно і енер-
гетично доцільно при густоті стояння рослин 60 тис./га. Високі вимоги соняшнику до ресурсів сере-
довища не виключають ранні строки сівби, а навпаки, підтверджують актуальність досліджень
щодо їх ефективності.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Піньковський, Г. В., & Танчик, С. П. (2019). ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКА У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 39-44. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО