ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ВІДЛУЧЕННІ

  • О. А. Заїка Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: біологічно активні добавки, ефективність, раціон, меланін, молодняк свиней, середньодобовий приріст, продуктивність

Анотація

Представлені дані по вивченню ефективності застосування меланіну, продуцентом якого є дріжджеподібні гриби Nadsoniella nigra штам Х-1, в раціонах поросят при відлученні. Встановлено позитивний вплив даної добавки на підвищення середньодобових приростів молодняку свиней.

В дослідних групах тварин, яким до кормів додавали меланін, продуцентом якого є дріжджеподібні гриби Nadsoniella nigra штам Х-1, середньодобові прирости поросят у період відлучення, а саме в 45 днів були вищими на 13,7 % порівняно з показником контрольної групи. Зважування молодняку свиней в 50 днів, у період адаптації після відлучення, показало, що середньодобові прирости в дослідній групі тварин підвищувалися і становили 445 г, що на 25 % вище порівняно з показниками контрольної групи. Це пов'язано з тим, що меланін сильний адаптоген.

The data on studying the effectiveness of adding melanin produced from yeast-like fungi Nadsoniella nigra strain Х-1 to the feed ration of piglets are presented. The positive effect of the given supplement on raising the average daily weight gains of store pigs has been found. In the experimental groups of animals to the feeds of which melanin with produced yeast-like fungi Nadsoniella nigra strain X-1 was added, the average daily weight gains of piglets during the period of weaning, and namely, at 45 days of age were 13,7 % higher comparatively  to the index of the control group. Weighing of store pigs at 50 days of age, during the period of adaptation after weaning, has shown that the average daily weight gains in the experimental group of animals have raised and constituted 445 grams, which is 25 % higher compared to the indices of the control group. This is connected with the fact that melanin is a strong adaptogen.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Заїка, О. А. (2017). ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ВІДЛУЧЕННІ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 175-176. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.35
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО