ФЕНОЛОГІЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ШКІДНИКІВ СОРГО В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • К. О. Іванова Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: сорго зернове, фітофаги, попелиці, стебловий кукурудзяний метелик, підгризаючі совки, структура ентомокомплексу, фенологія

Анотація

У статті наведені особливості формувань сучасної структури ентомокомплексу сорго. Виявлені домінуючі та найбільш шкідливі види комах на посівах сорго. Уточнена біологія та фенологія основних шкідників сорго, що спостерігались у зоні досліджень. Проаналізовано сучасний стан і перспективи впровадження в рослинництві новітніх технологій захисту сорго в Лісостепу.

Оцінені строки і період розмноження та поширення окремих видів фітофагів і їх шкідливості на сорго. Визначені показники стійкості гібридів сорго до комплексу шкідливих видів комах Лісостепу України.

The article describes the features formation of the modern structure of the sorghum entomological complex. The dominant and most harmful insect species on sorghum crops have been found. The biology and phenology of the main pests of sorghum, which were observed in the research area, were specified. The current state and prospects of introduction of the newest technologies of sorghum protection in the Forest-Steppe have been analyzed. The time and the period of reproduction and distribution of individual pests species and their harmfulness to sorghum are estimated. Indicators of sorghum hybrids stability to a complex of harmful insects of the Forest-Steppe of Ukraine are determined.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Іванова, К. О. (2017). ФЕНОЛОГІЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ШКІДНИКІВ СОРГО В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 161-166. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.32
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО