Роль тіньової економіки у формуванні доходів сільського населення

  • І. В. Дворник
Ключові слова: доходи, сільське населення, тіньова економіка, заробітна плата, ринок

Анотація

У статті досліджено основні прояви тіньової
економіки в процесі формування доходів сільського
населення. Основними джерелами незадекларованих
доходів є: заробітна плата «в конверті», надання
послуг, продаж сільськогосподарської продукції на
ринку. Представлено схеми використання «білої»,
«сірої» та «чорної» заробітних плат, а також прин-
ципова модель підпільної економіки. Запропоновано
системи заходів з боку держави щодо підтримки
сільського населення та контролю ведення тіньової
діяльності роботодавцями.

This article explores the basic manifestations of shadow economics in the process of formation of rural population’s income. The main sources of unreported income are: wages «in an envelope», providing services, sale of agricultural products on a market. Schemes of use of «white», «grey» and «black» wages as well as principle model of underground economy are presented. The system of measures from the side of the state as for supporting rural population and control of leading shadow activity by employers are offered.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Дворник, І. В. (2015). Роль тіньової економіки у формуванні доходів сільського населення. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 182-187. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.41
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО