ТЕОРЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІОНІЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА

  • О. М. Петровський
  • Т. Ю. Кузнецова
  • Ю. О. Курись Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: іонізатори, ультрафіолетове випромінювання, іонний вітер, коронний розряд

Анотація

Проведено аналіз принципів знезараження повітря поєднанням двох способів випромінювання: іонізаційного та  ультрафіолетового. Висвітленні основні конструкції аероіонізаторів для  вибору найефективнішої системи знезараження фізико-математичного моделювання його роботи.

Запропоновано електрофізичну модель роботи іонновітрового ультрафіолетового озонатора-знезаражувача повітря, яка враховує процеси створення електричного вітру, негативних аероіонів, озону, знезараження за допомогою ультрафіолетового випромінювання, що може застосовуватися під час проектування відповідного обладнання.

We have analyzed the principles of air disinfection by combining two radiation methods – ionizing and ultraviolet (UV). Key air ionizer designs have been described to select the most effective system of disinfection and physical and mathematical simulation of ionizer functioning.

We have suggested an electrophysical model of an ionic wind UV air disinfecting ozonator, which takes into account electrical wind creation processes, negative air ions, ozone, and disinfection using UV-radiation, which can be used when designing the respective equipment.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Петровський, О. М., Кузнецова, Т. Ю., & Курись, Ю. О. (2017). ТЕОРЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІОНІЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 151-156. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.30