Індексація видання

    «Вісник Полтавської державної аграрної академії» індексується у електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях та міжнародних наукометричних базах даних:

 

GOOGLE SCHOLAR

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

SCIENTIFIC LITERATURE (SCILIT)

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ELIBRARY.RU

ELECTRONIC PORTAL VSENAUKI.RU

УКРАЇНІКА НАУКОВА

DIMENSIONS

CrossRef

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)