КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКТОСАНУ ХВОРИМ НА ПСОРОПТОЗ ВІВЦЯМ

Ключові слова: псороптоз, вівці, «Ектосан», ефективність, гематологія

Анотація

Захворювання овець на псороптоз надзвичайно поширене і пов’язане зі сприятливими умовами для паразитів на шкірі цих тварин, а також скупченим утриманням овець. Клінічно псороптоз характе-ризується ураженням шкіри у вигляді алопецій з випадінням шерсті шматками, свербіжем, розвит-ком папулярного і пустулярного дерматиту, алергічних проявів на фоні схуднення та симптомів загальної інтоксикації. У досліді виявлена інтенсивність інвазії овець кліщами Psoroptes ovis становила
до 10 кліщів на 10 см2 шкіри. У гематологічних показниках уражених тварин виявили лейкоцитоз,
еозинофілію, паличкоядерну нейтрофілію, лімфоцитопенію та моноцитоз. Це свідчить про розвиток
системного реактивного запального процесу в організмі овець у разі псороптозу внаслідок інтокси-
каційного впливу збудника й алергічної реакції тварини з метою блокади антигенів кліща. Визначене
пригнічення реакцій клітинного імунітету уражених овець і активізація їх системи мононуклеарних
фагоцитів є закономірним процесом у боротьбі зі збудниками дерматозоонозів. Біохімічні парамет-
ри хворих на псороптоз овець показали достовірні білірубінемію і наростання активності трансамі-
наз (АСТ, АЛТ). Такі зміни визначають розвиток реактивного гепатиту та печінкової недостатно-
сті, як наслідок токсичного впливу збудника на організм тварини. Застосування препарату «Екто-
сан» для боротьби з псороптозом призвело до зникнення симптомів захворювання через 15 днів (ін-
тенсефективність становить 75–80 % на 15-у добу та 100 % на 30-у добу). Лабораторні показники
крові стабілізувалися до контрольних упродовж періоду спостереження, окрім моноцитозу та кре-
атинінемії. Останні визначають залишкові патологічні процеси внаслідок впливу препарату на орга-
нізм тварини, котрі не зникають упродовж періоду спостереження. Також відбулося порушення
фільтраційної здатності нирок, супроводжене наростанням рівня залишкового азоту в сироватці
крові, що посилило інтоксикацію організму овець. Моноцитоз, визначений у перехворілих овець, є сві-
дченням того, що у шкірі боротьба із запаленням не завершилась упродовж місяця спостережень.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
ДовгійЮ. Ю., & ПрусП. М. (2020). КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКТОСАНУ ХВОРИМ НА ПСОРОПТОЗ ВІВЦЯМ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 210-215. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.26