Аналіз мікофлори насіння гібридів та сортів соняшника

  • Н. І. Нечипоренко Полтавський державний аграрний університет, Полтава https://orcid.org/0000-0003-2572-9095
  • Г. Д. Поспєлова Полтавський державний аграрний університет, Полтава https://orcid.org/0000-0002-8030-1166
  • Н. П. Коваленко Полтавський державний аграрний університет, Полтава https://orcid.org/0000-0001-5998-1745
  • Б. В. Балим Полтавський державний аграрний університет, Полтава
  • О. С. Бузина Полтавський державний аграрний університет, Полтава,
Ключові слова: соняшник, посівні якості, мікроміцети, фітосанітарний стан насіння, контамінація

Анотація

Соняшник є однією з найбільш значимих олійних культур у світі. Реалізація його генетичного потенціалу
пов’язана з ураженням рослин хворобами. Значний видовий склад патогенних мікроорганізмів виявлених
на соняшнику створює загрозу для якості посівного матеріалу. Втрати, спричинені хворобами що переда-
ються через насіння, є вираженням ступеня зараженості насіння, вірулентності патогенного агента, чутли-
вості рослин. Інфекція перешкоджає формуванню запланованої густоти стояння рослин, негативно познача-
ється на їхньому стані в наступні фази розвитку. Сходи з ураженого насіння не вирівняні, рослини пригні-
чені зі зниженою продуктивністю. У ході досліджень проведено аналіз ураженості хворобами насіння соня-
шника двох гібридів (Нк Бріо, Українське сонечко) та сорту Люкс урожаю 2021 року та 2022 року, вироще-
них на полях сільськогосподарських підприємств Полтавської області. За результатами макроскопічного
аналізу насіннєвого матеріалу соняшнику урожаю 2021 року виявлено високий відсоток присутності
склероціїв збудника білої гнилі (1,17 %) у с орту Л юкс; у г ібриду У країнське с онечко з асміченість
склероціями Whetzelinia sclerotiorum на 0,12 % менша, гібрид Нк Бріо вільний від даного типу інфекції. У
насінні урожаю 2022 року були наявні склероції W. clerotiorum і Botrytis сinerea. Так, у сорту Люкс рівень
контамінації становив – 1,68 %, у гібридів: Нк Бріо – 0,28 % і Українське сонечко – 0,91 %. Даний факт
пов’язаний з кліматичними умовами. Відмічено високі показники посівних якостей насіння усього тестова-
ного сортового матеріалу урожаю 2021 і 2022 років. Найкращий рівень сили росту та лабораторної схожості
притаманні гібридам, особливо гібриду Нк Бріо, лабораторна схожість – 96 %, а енергія проростання – 92-
94 %. Найвищий відсоток інфікування насіння виявлено в умовах 2022 року, у сорту Люкс він склав 38 %, у
гібриду Українське сонечко – 29 %, у гібриду Нк Бріо – 21 %. Проведення фітоекспертизи насіння соняш-
нику дозволило встановити контамінацію його комплексом мікроміцетів (Botrytis Micheli, Alternarіa Nees,
Fusarium Link., Cladosporium Link., Penicillium Link., Aspergillus Micheli et Fr., Trichothecium Link.), частина
з яких є активними продуцентами фітотоксинів. Встановлено незначну різницю (в межах 1 %) між зовніш-
нім заспорюванням плодової оболонки та інфікуванням ядра.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Нечипоренко, Н. І., Поспєлова, Г. Д., Коваленко, Н. П., Балим, Б. В., & Бузина, О. С. (2023). Аналіз мікофлори насіння гібридів та сортів соняшника. 2Scientific Progress & Innovations, 26(1), 11-17. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.01.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають