Поспєлова, Г. Д. «Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої». Scientific Progress & Innovations, вип. 1-2, Червень 2015, с. 44-48, doi:10.31210/visnyk2015.1-2.08.