Киричко, Б. П., і Т. В. Звенігородська. «Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів». Scientific Progress & Innovations, вип. 2, Червень 2013, с. 95-97, doi:10.31210/visnyk2013.02.26.