Любич, В. В. «Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти». Scientific Progress & Innovations, вип. 3, Вересень 2017, с. 18-24, doi:10.31210/visnyk2017.03.03.