Коваленко, С. О. «Рівень контамінації об’єктів довкілля за хоріоптозу великої рогатої худоби». Scientific Progress & Innovations, вип. 26, вип. 4, Грудень 2023, с. 99-103, doi:10.31210/spi2023.26.04.17.