Гангур, В. В., О. І. Лень, В. В. Оніпко, М. В. Гангур, і Х. В. Миколенко. «Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу». Scientific Progress & Innovations, вип. 26, вип. 4, Грудень 2023, с. 41-46, doi:10.31210/spi2023.26.04.08.