Гангур, В. В., О. І. Лень, Л. С. Єремко, і Є. Г. Мостовий. «Вплив елементів технології вирощування чини посівної (Lathyrus Sativus L.) на урожайність зерна в умовах Лівобережного Лісостепу України». Scientific Progress & Innovations, вип. 26, вип. 4, Грудень 2023, с. 5-8, doi:10.31210/spi2023.26.04.01.