Грицюк, Н. В., Л. Л. Довбиш, А. В. Бакалова, і О. М. Пузняк. «ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ». Scientific Progress & Innovations, вип. 1, Березень 2022, с. 77-83, doi:10.31210/visnyk2022.01.09.