Поспєлов, С. В., М. М. Опара, К. С. Панченко, В. М. Здор, і В. Я. Солоп. «ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СТРАТИФІКАЦІЇ». Scientific Progress & Innovations, вип. 1, Березень 2021, с. 156-62, doi:10.31210/visnyk2021.01.19.