Астахова, Я. В. «ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ». Scientific Progress & Innovations, вип. 4, Грудень 2020, с. 28-34, doi:10.31210/visnyk2020.04.03.